NRL: pozytywnie o noweli ustawy refundacyjnej

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie umknął uwadze Naczelnej Rady Lekarskiej. W przyjętym dziś (14 października) stanowisku prezydium NRL pozytywnie oceniło zaproponowane przez resort zdrowia zmiany.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy
o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, pozytywnie oceniło projektowaną zmianę treści art. 6 ustawy. Chodzi o zastąpienie kategorii dostępności „w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,” kategorią „w pełnym zakresie wskazań”. Zdaniem władz samorządu zawodowego lekarzy zmiana ta usuwa nieracjonalne związanie kategorii dostępności refundacyjnej z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego. NRL przyznał, że nie zawsze odzwierciedla ona bowiem aktualny stan wiedzy medycznej w kwestii potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku.

Jednocześnie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie oceniło także projektowaną możliwość wszczynania przez Ministra Zdrowia postępowań w sprawie zmiany decyzji administracyjnej o objęciu refundacją oraz ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku w ściśle określonych przypadkach m.in. w razie zagrożenia wystąpienia istotnego ograniczenia dostępności świadczeniobiorców do leków. W ocenie NRL MZ, będąc odpowiedzialnym za ochronę zdrowia, powinien mieć narzędzia umożliwiające wpływanie na poziom dostępność leków refundowanych.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze