PZPPF ocenia listopadowe wykazy refundacyjne

Producenci leków generycznych skupieni w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, nie kryją zadowolenia ze zmian w obrębie wykazów refundacyjnych. Ich zdaniem nową jakością dla pacjentów będzie objęcie refundacją pierwszych odpowiedników kardiologicznej iwabradyny, przeciwzakrzepowej enoksaparyny sodowej oraz pramipeksolu stosowanego w leczenia choroby Parkinsona.

"Zgodnie z mechanizmami przewidzianymi w ustawie refundacyjnej, wprowadzenie pierwszych odpowiedników, czyli leków generycznych wiąże się z reguły z obniżką ceny (czasem o kilkadziesiąt procent) i przez to przyczynia się do wymiernych oszczędności po stronie płatnika i zwiększa dostępność tych leków dla pacjentów. Dlatego PZPPF wyraża nadzieję, że w przyszłości Minister Zdrowia będzie konsekwentnie stosował praktykę wprowadzania produktów generycznych na wykaz w jak najszybszym terminie i nie przedłużał niepotrzebnie tej procedury do ustawowych 180 dni"- oceniają producenci leków skupieni w PZPPF.

Zdaniem producentów do przełomowych decyzji należy zaliczyć również wprowadzenie na wykaz pierwszego odpowiednika dla przeciwzakrzepowego leku Clexane tj. produktu Neoparin, który jest pierwszym takim produktem zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej.

"Wprowadzenie na rynek leku Neoparin powinno spowodować zwiększenie dostępności enoksaparyny sodowej dla polskich pacjentów oraz wymierne oszczędności NFZ, które będą mogły zostać wydane na finansowanie innych pilnych potrzeb lekowych. W wyniku obniżenia limitu finansowania poprzez wejście na listę tańszego generyku pacjenci zapłacą więcej za Clexane i inne produkty z grupy heparyn drobnocząsteczkowych i leków o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych. Będą mogli jednak wykupić tańszy zamiennik leku oryginalnego"- wyjaśniają eksperci PZPPF.

Tak dla nowych substancji

Uwagę producentów zwraca również rozszerzenie wykazu o znaczną liczbę nowych substancji czynnych. Na wykazie leków stosowanych w aptece znajdą się m.in.:

- Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum) – stosowany w terapii łuszczycy,
- Adenuric (febuksostat) – stosowany w dnie moczanowej oraz przewlekłej hiperurykemii,
- Diacomit (styrypentol) – stosowany  w skojarzeniu z innymi lekami u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt,
- Valdoxan (agomelatyna)  -stosowany w leczeniu depresji.

Z kolei wykaz substancji stosowanych w ramach programów lekowych został poszerzony o leki stosowane w onkologii tj.: temsirolimusum oraz crizotinibum.
Zdaniem związku ważne jest zwiększanie dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii, ale jednocześnie zwraca uwagę na kwestię ich finansowania i liczą, że Minister Zdrowia zapewni dla nich odpowiednie źródła finansowania w roku bieżącym i w latach następnych.

Zdaniem PZPPF w obecnej sytuacji budżetowej NFZ, każda decyzja o obejmowaniu refundacją nowych terapii, powinna być poprzedzona wnikliwą analizą konsekwencji finansowych.

Kosmetyka na liście "S"

Jedynie kosmetycznych zmian doczekał się natomiast wykaz bezpłatnych leków dla seniorów. Na realizację deklaracji Ministra Zdrowia o sukcesywnym poszerzaniu wykazu o kolejne leki musimy zapewne poczekać do kolejnych obwieszczeń. Pilnego rozwiązania wymaga bowiem kwestia zapewnienia bezpłatnego dostępu seniorów do niektórych leków kardiologicznych pierwszego rzutu czy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które są nadal reprezentowane wyłącznie przez jedną substancję czynną. Należy mieć nadzieję, że wskazane terapie znajdą się na wykazie bezpłatnych leków od 1 stycznia 2017r.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze