Styczniowa refundacja oczami producentów

Pięć nowych nierefundowanych cząsteczek w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii to dobra wiadomość dla pacjentów korzystających z lecznictwa zamkniętego - ocenia Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.

"Obowiązujące od stycznia 2017 roku zmiany w wykazie leków refundowanych obejmą przede wszystkim programy lekowe i katalog chemioterapii. W ich ramach pacjentom udostępnionych zostanie 6 dotychczas nierefundowanych terapii. Utworzone zostaną także nowe programy lekowe poszerzające dostęp do leków, w tym tych już finansowanych ze środków publicznych. Korzystne, choć nieliczne, zmiany nastąpią także w wykazie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia"- oceniają eksperci organizacji.

Niestety ich zdaniem styczniowe wykazy nie przynoszą zasadniczych zmian w dostępie do innowacyjnych cząsteczek na rynku aptecznym. "Choć w wykazie pojawia się 60 nowych leków, tylko kombinacja molekuł ezetimibum i atorvastatinum, zarejestrowana przez EMA w 2015 roku i stosowana w przypadku hipercholesterolemii, jest lekiem nowym"- wskazują eksperci. Niestety nie ulegnie zmianie grupa pacjentów, którzy uzyskają dostęp do tej terapii, gdyż wskazania refundacyjne są identyczne - jak wskazania dla samego ezetimibum.

Lecznictwo zamknięte z nowymi cząstkami

W ocenie Infarmy do większych zmian od stycznia dojdzie w lecznictwie zamkniętym. W ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii udostępnionych będzie aż pięć dotychczas nierefundowanych cząsteczek. Chodzi m.in. o pacjentów z mielofibrozą (w ramach nowego programu B.81 uzyskają dostęp do leku zawierającego ruxolitinibum, dopuszczonego do obrotu w Unii w 2012 roku), a także pacjentów z najczęstszą postacią nowotworów skóry – raka podstawnokomórkowego w jego zaawansowanej postaci, a także idiopatycznego włóknienia płuc. Dodatkowo w ramach nowego programu lekowego B.86 pacjenci z wrodzonymi zespołami autozapalnymi otrzymają dostęp do terapii z wykorzystaniem cząsteczki anakinra.

"Nie mniej istotne w kontekście dostępu do innowacji są rozszerzone lub nowe wskazania dla leków już refundowanych. Minister Zdrowia zdecydował się na utworzenie nowych programów lekowych z wykorzystaniem terapii molekułami: certolizumab pegol, toxinum botulinicum A, lenalidomidum oraz paclitaxelum albuminatum dla pacjentów z odpowiednio: aktywną postacią spondyloartropatii osiowej, spastycznością kończyny dolnej po udarze mózgu, z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych oraz przerzutowym gruczolakorakiem trzustki. Z kolei zwiększenie dostępu dla leków już refundowanych nastąpiło m.in. dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz młodych pacjentów z szybko rozwijającą się lub oporną na leczenie postacią stwardnienia rozsianego"- oceniają członkowie Infarmy.

Lista dla seniorów korzystna dla chorych na parkinsona i POChP

Zdaniem Infarmy nowe wykazy leków dostępnych bezpłatnie dla pacjentów po 75 roku życia dają nadzieję, na poprawę sytuacji pacjentów. Jak wskazują eksperci organizacji refundacją objęte zostały dwie cząsteczki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (pramipexolum) oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (umeclidinii bromidum). Na listę wpisane zostały również wszystkie insuliny ludzkie i analogi insulin z grupy limitowej 14.1.

"Mijający rok stanowił krok w kierunku poprawy dostępu pacjentów do innowacji. Styczniowa lista leków refundowanych stanowi kontynuację tego pozytywnego trendu. Wpisują się w niego również zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany legislacyjne – nowelizacja ustawy o refundacji leków, wprowadzenie Narodowego Programu Chorób Rzadkich oraz ujęta w ramy ustawy polityka lekowa państwa. Mamy nadzieję, że dokumenty te uwzględnią rolę innowacyjnych leków w efektywnym, nastawionym na realizację potrzeb pacjenta systemie ochrony zdrowia"– podkreśla Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Studenci Medycyny i Farmacji