BAS pozytywnie o projekcie nowelizacji Pf

Ekspert prawny Biura Analiz Sejmowych - prof. dr hab. Marek Szydło - ocenia, że przepisy zawarte w poselskiej nowelizacji prawa farmaceutycznego mają być remedium na niepożądane zjawiska obserwowane na rynku aptecznym.

Większa konkurencja na rynku oraz lepsza ochrona pacjentów korzystających z usług świadczonych w placówkach aptecznych to zdaniem prof. dr hab. Marka Szydło główne argumenty przemawiające za koniecznością dalszego procedowania poselskiej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. W ocenie eksperta - zarówno obecne zapisy antykonkurencyjne (znajdujące się w art. 99 ust. Pf), jak również nowe propozycje zapisane w projekcie doprowadzą do ochrony eektywnej konkurencji. Ta ostatnia ma pozwolić na zmniejszenie cen produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zwiększenie ich dostępności i różnorodności w placówkach aptecznych.

"Praktyka działania dużych grup kapitałowych prowadzących ogromną liczbę aptek (...) pokazuje, że te mające rozbudowaną sieć kapitałowych powiązań (...) są w stanie realizować taką politykę sprzedaży produktów leczniczych (...), która jest ewidentnie szkodliwa dla osób korzystających z aptek i jest podyktowana wyłącznie ekonomicznym interesem tych podmiotów ukierunkowanych na osiąganie jak najwyższych zysków"- podkreślono w opinii sporządzonej na zlecenie BAS.

Zdaniem prof. Marka Szydło wzrost stopnia skoncentrowania polskiego rynku aptek ogólnodostępnych może w przyszłości spotęgować niekorzystne zjawiska - zarówno dla innych małych polskich przedsiębiorców, jak również samych pacjentów. Jednocześnie ekspert BAS przekonuje, że nowe przepisy są stanowione w myśl art. 22 Konstytucji i będą przydatne dla ochrony konkurencji i konsumentów.

Ograniczenie możliwości uzyskiwania zezwoleń oraz limit 4 placówek aptecznych należących do jednego farmaceuty zdaniem Marka Szydło pozwolą na utrzymanie efektywnej gospodarczo i społecznie struktury rynkowej.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze