Instytut Biznesu broni racji aptek sieciowych

Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu (IB), wskazuje, że przyjęty w Sejmie zapis konstytuujący "aptekę dla aptekarza" ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi zagrożenie dla rynku aptek.

Zdaniem władz organizacji - która wyraźnie opowiada się po stronie przedsiębiorców nie będących farmaceutami - uchwalona ustawa w obecnym kształcie jest najbardziej radykalną wersją prawa, której skutkiem będzie "w pierwszej kolejności drastyczne ograniczenie rozwoju sieci aptecznych, a w perspektywie kilku lat doprowadzi do likwidacji części z nich". Zdaniem organizacji stanie się tak, ponieważ osoby niebędące farmaceutami nie tylko nie będą mogły uzyskać nowego zezwolenia na prowadzenie apteki, lecz posiadane obecnie placówki będą mogły jedynie stracić. W efekcie organizacja alarmuje, że wpłynie to na wycenę wartości przedsiębiorstw oraz doprowadzi do "faktycznego wywłaszczenia przedsiębiorców niebędących farmaceutami".

Organizacja ma również zastrzeżenia do kryteriów demo- i geograficznych przyjętych w ustawie oraz zakazu posiadania przez jeden podmiot właścicielski więcej niż czterech aptek. Zdaniem ekspertów IB zapisy te doprowadzą do rozdrobnienia rynku i znacznego wzmocnienia pozycji hurtowni oraz producentów leków, suplementów diety oraz kosmetyków.

"Przyjęte rozwiązania będą zagrażać płynności finansowa aptek, wzrosną koszty utrzymania wielu placówek, a podjęte inwestycje – w przypadku wejścia ustawy w życie – zakończą się olbrzymimi stratami. Wielu polskich przedsiębiorców rozpoczęło już przygotowania do otworzenia apteki, a z powodów formalnych nie mogło złożyć wniosku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie. Jeżeli takiego zezwolenia nie otrzymają – bo zacznie obowiązywać nowe prawo – będą musieli liczyć się z karami i stratami finansowymi"- wskazuje Juliusz Bolek.

Ale to nie wszystko. Zdaniem ekspertów przyjęte w nowelizacji Prawa farmaceutycznego rozwiązania pozostawią przedsiębiorców aptecznych na łaskę właścicieli lokali. "Wynajmujący wiedząc o ograniczeniach dotyczących zmiany lokalizacji, szczególnie aptek prowadzonych przez podmioty niebędące farmaceutą, będą mogli narzucać ogromne kwoty cen najmu, mając świadomość, że wypowiedzenie umowy będzie jednoznaczne z likwidacją apteki, ponieważ polskie prawo nie zna instytucji przeniesienia apteki. Likwidacja apteki z powodu wypowiedzenia umowy najmu oznacza konieczność ubiegania się o nowe pozwolenie nawet, jeśli właściciel chce prowadzić aptekę w sąsiednim lokalu"- wskazują przedstawiciel organizacji.

Długofalowym skutkiem nowych regulacji i koncepcji „apteki dla aptekarza” będzie zdaniem IB zmniejszanie liczby istniejących aptek oraz redukcję liczby miejsc pracy. "Ustawa będzie skutkować rozdrobnieniem polskiego rynku farmaceutycznego. W efekcie czego wzrośnie dominacja dużych międzynarodowych koncernów – produkcyjnych i hurtowych, które będą mogły łatwiej narzucać odpowiednio wysoki poziom cen, nawet  monopol.  Powyższe działanie w naturalny sposób doprowadzi do wzrostu cen leków"- ocenia Juliusz Bolek.

W swojej opinii ekspert oceniając projkt "apteki dla aptekarza" powołuje się również na inne regulacje m.in. ustawę o „obrocie ziemią”. "W rezultacie szybkiego procesu legislacyjnego uchwalono przepisy, które utrudniają funkcjonowanie polskim rolnikom oraz naruszają przede wszystkim prawa własności, wolności gospodarczej i prawa dziedziczenia. Ustawa (...) zahamowała również obrót nieruchomościami gruntowymi oraz ograniczyła możliwość nabywania ziemi i praktycznie zablokowała zbywanie tego typu nieruchomości. O ile w przypadku obrotu ziemią poszkodowanymi są właściciele i potencjalnymi nabywcy, o tyle w przypadku nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne, pokrzywdzonymi będą nie tylko przedsiębiorcy, ale również pacjenci"- czytamy w opinii.

Organizacja wyraziła również swój sprzeciw w sprawie przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.
   

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Studenci Medycyny i Farmacji