Prokuratura Krajowa: apteki będą zamykane za odwrócony łańcuch

Prokuratura Krajowa wydała jasne wytyczne w związku z procederem odwróconego łańcucha dystrybucji. Z piśmie do prokuratorów regionalnych Bogdan Święczkowski przypomina, że naruszenie art. 86a Prawa farmaceutycznego powinny być rozpatrywane w kontekście popełnienia przestępstwa z art. 126b Pf.

Organy ścigania otrzymały zielone światło w sprawie ścigania podmiotów parających się odwróconym łańcuchem leków i to niezależnie od czasu popełnienia przestępstwa - czytamy w piśmie jakie pierwszy zastępca prokuratora krajowego - Bogdan Święczkowski wysłał do prokuratorów regionalnych.

W piśmie przypomniano, że czyny polegające na zbyciu produktów leczniczych przez apteki lub punkty apteczne innym podmiotom, tj. hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu, popełnione po 12 lipca 2015 roku, które stanowią naruszenie art. 86a Prawa farmaceutycznego, powinny być rozpatrywane w kontekście wypełnienia znamion występku z art. 126b Prawa farmaceutycznego. "Zgodnie z tym przepisem - kto narusza zakaz zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutyczne, innej apteki ogólnodostępnej lub innego punktu aptecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze do 2 lat pozbawienia wolności"- podkreślono w wytycznych skierowanych do prokuratorów regionalnych.

Jednocześnie przypomniano, że w toku prowadzonych postępowań prokuratorzy powinni badać, czy stwierdzone zachowania, podjęte zarówno przez zbywcę, jak i nabywcę produktów leczniczych, wypełniły znamiona innych przestępstw.

"Jeżeli prokurator ustali, że niezaewidencjonowano dokumentów potwierdzających zbycie produktów leczniczych przez apteki lub ich nabycie przez hurtownie farmaceutyczne lub inne podmioty, to czyn taki powinien zostać zakwalifikowany jako występek z art. 77 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, karą do 2 lat pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie"- czytamy w komunikacie.

Nie tylko Prawo farmaceutyczne

Jednocześnie Prokuratura Krajowa przypomniała, że w przypadku wytwarzania lub posługiwania się przez sprawców podrobionymi, przerobionymi lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami - organy ścigania i prokurator powinien rozważyć zasadność ogłoszenia im zarzutów popełnienia przestępstw wynikających wprost z zapisów kodekcu karnego (chodzi o art. 270 par. 1 kodeksu karnego, art. 271 par. 1 lub 3 kodeksu karnego lub z art. 273 kodeksu karnego). Ale to nie wszystko bowiem jeżeli w toku postępowania prokuratorzy stwierdzą, że czyny związane z wytwarzaniem lub posługiwaniem się nierzetelną dokumentacją, w szczególności fakturami, mogły równocześnie mieć wpływ na określenie wysokości należności publicznoprawnej, zarówno po stronie zbywcy, jak i nabywcy leku, to wówczas uczestnicy takiego procederu będą mogli usłyszeć zarzuty popełnienia także innych przestępstw. Chodzi o przestępstwa: uchybienia w prowadzeniu księgi (art. 61 par. 1 kodeksu karnego skarbowego), naruszenia procedury rachunkowej (art. 62 par. 1 lub 2 kodeksu karnego skarbowego), fałszowania dokumentów faktur (art. 270a kodeksu karnego) lub podania nieprawdy w fakturze (art. 271a kodeksu karnego).

"W toku postępowań przygotowawczych, których przedmiotem jest odwrócony łańcuch dystrybucji, prokuratorzy zawsze powinni badać skutki, które mogły zostać spowodowane przez zachowanie sprawców. Powinni również podejmować czynności dowodowe zmierzające do ustalenia, czy mogło dojść do popełnienia przestępstwa sprowadzenia stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia (art. 165 kodeksu karnego)"- zaleca Prokuratura Krajowa

Apteki zajmujące się wywozem będą zamykane

Prokuratura zaznaczyła jednocześnie, że w przypadku zebrania materiału dowodowego, który nie da podstaw do skierowania aktu oskarżenia, prokuratorzy będą mieli obowiązek podejmowania działań zmierzających do zainicjowania postępowania zmierzającego do nałożenia kary administracyjnej. Obecnie nakładana jest ona na podstawie art. 127d w związku z art. 127 Prawa farmaceutycznego. "Działania takie powinny być podejmowane przez prokuratorów w szczególności w tych przypadkach, w których postępowanie karne nie zostało zainicjowane przez organy inspekcji farmaceutyczne"- podkreśla w komunikacie Bogdan Święczkowski

Jednocześnie prokurator, który stwierdzi, że w danej aptece doszło do naruszenia zakazu odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych, będzie zobowiązany do zainicjowania postępowania administracyjnego związanego z cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni. Przypomnijmy, że decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przewidziana jest art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego. "Zgodnie z tym przepisem obligatoryjne jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka naruszyła art. 86a ustawy Prawo Farmaceutyczne"- wskazuje Prokuratura Krajowa.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Studenci Medycyny i Farmacji