Znamy wrześniowe projekty wykazów refundacyjnych

Od 1 września do refundacji trafi 89 nowych preparatów leczniczych - 68 w ramach listy aptecznej, 11 w ramach katalogi chemioterapii, a kolejne 10 w ramach programów lekowych.

W projekcie XXXV obwieszczenia refundacyjnego przewidziano również dodanie wskazań off-label dla 191 preparatów. W sumie dla 101 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytu (od 507,60 zł do 0,06 zł), z czego aż 82 produkty znalazły się na wykazach aptecznych.
  
Z list wypadną również 23 preparaty, których producenci złożyli wnioski o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub decyzja ta dla tych preparatów wygasła.
 
Na wykazach aptecznych istotną zmianą będzie zmiana wskazania off-label dla leku Minirin Melt (desmopressinum) stosowanego w terapii pierwotnego, izolowanego moczenia nocnego u pacjentów pomiędzy 5. a 6. rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu. Zmiana ma polegać na skróceniu okresu wspomagająco-motywującego z trzech miesięcy do jednego miesiąca.

Zmiany w programach lekowych

Zgodnie z obwieszczeniem do refundacji w ramach nowego programu lekowego wejdzie lek Imbruvica (ibrutinibum) stosowany w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej. Nowy program przewidziano również dla pacjentów ze złośliwymi chłoniakami, którzy otrzymają terapię lekiem Pixuvri (pixantroni dimaleas).

Dodatkowo w obowiązującym programie "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B" objęto refundacją preparat Rixubis (nonacogum gamma (rDNA)) .

Resort podjął również decyzję o zmianie opisu programu lekowego "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna". Nowe zapisy wprowadzają kryteria ponownego włączenia pacjentów w przypadku populacji pediatrycznej - pozwoli to na ponowne włączenie do leczenia adalimumabem lub infliksymabem dzieci, u których wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia. Resort zastrzegł jednak, że nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności PCDAI jest większy od 10 punktów.

"W opinii nr 128/2017 z dnia 22 maja 2017 roku Rada Przejrzystości uznała za zasadne wprowadzenie wyżej opisanych zmian. Ponadto wprowadzono zmianę opisu dawkowania adalimumabu i infliksymabu, które będzie prowadzone zgodnie z opisem zawartym w  Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz z uwzględnieniem rekomendacji ECCO/ESPGHAN. W wyniku wprowadzenia kryterium przedłużenia terapii dla populacji pediatrycznej, usunięty został punkt 2 kryterium włączania pacjentów z JGP do programu lekowego dla adalimumabu („łączny czas terapii adalimumabem nie jest dłuższy od łącznego czasu terapii indukcyjnej i podtrzymującej”)"- czytamy w komunikacie resortu.

Zmiany objęły również  program lekowy "Leczenie stwardnienia rozsianego", umożliwiając leczenie fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem od 12. roku życia (w ramach wskazania off-label)", gdzie w przeciwwskazaniach do stosowania octanu glatirameru usunięto ciążę.

W programie „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” wprowadzono natomiast kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z leczenia z powodu ciąży oraz dokonano zmiany okresu wykonywania  MRI z 30 dni na 60 dni.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze