Producenci wyrobów medycznych zabierają głos

Raport Najwyższej izby Kontroli dotyczący wydatkowania funduszy NFZ na refundację wyrobów medycznych wzbudził żywe zainteresowanie branży. Do redakcji Pulsu Farmacji trafiło stanowisko Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed, w którym producenci wyrobów medycznych zwracają uwagę na konieczność wypracowania zmian w sposobie finansowania.

Zdaniem  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed  komunikat Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że organy państwa dostrzegły ważną rolę, jaką odgrywa ten segment w polskim systemie ochrony zdrowia. Producenci przyznali, że 60 procentowy wzrost nakładów przeznaczanych na wyroby medyczne odnotowany w latach 2010-2016 najprawdopodobniej wiąże się z istotną zmianą wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie dokonaną w 2014 r. Zdaniem Polmedu to właśnie w 2014 roku po wielu latach funkcjonowania archaicznego wykazu resort zdrowia zdecydował się o  podwyższeniu limitów dofinansowania dla części wyrobów. "Wprowadzono także nowe pozycje, dzięki czemu osoby wymagające zaopatrzenia w wyroby medyczne uzyskały dostęp do  szerszego wachlarza produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania"- wskazali w opinii przedstawiciele izby.

Ich zdaniem analiza nakładów na wyroby medyczne prowadzi jednak do wniosku, że w Polsce nadal są one na bardzo niskim poziomie. "W 2018 roku NFZ planuje przeznaczyć na refundację wyrobów medycznych na jednego pacjenta zaledwie 28 zł. Dla porównania na Węgrzech publiczny płatnik przeznaczył w roku 2015 na jednego pacjenta 70 zł, Słowacki – 150 zł, a w Czechach na refundacje wyrobów medycznych dla jednego chorego wydano średnio 415 zł"- wyliczają producenci wyrobów.

To co ich jednak cieszy to informacja, że w 2016 roku pacjenci dopłacili do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z własnej kieszeni o 19 mln zł mniej niż w roku 2015. Pozwala to wnioskować, że coraz więcej produktów mieści się w limicie cenowym - na czym korzystają pacjenci otrzymując je w ramach refundacji nieodpłatnie. "Taki kierunek zmian zdecydowanie powinien być utrzymany, tak by osoby potrzebujące zaopatrzenia miały coraz większy dostęp do niezbędnych im wyrobów medycznych"- wskazuje Polmed.

Jednocześnie producenci odnieśli się do zarzutu NIK dotyczącego przypadków zawyżania przez świadczeniodawców cen wyrobów medycznych, które podlegają refundacji. Przypomnijmy, że jednym z wniosków kontrolerów była konieczność opracowania refulacji związanych z refundacją produktów.

"Izba POLMED stoi na stanowisku, że należy stanowczo przeciwdziałać wszelkim patologiom w systemie ochrony zdrowia i wprowadzać rozwiązania, które zabezpieczą interes społeczny i gospodarczy kraju.  Od lat postulujemy wprowadzenie zmian w sposobie finansowania wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia, które pomogłyby wyeliminować obecne niedociągnięcia tego systemu i ewentualne nadużycia. W tym zakresie na bieżąco współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań i merytorycznych propozycji, które mogą być wdrożone w stosunkowo krótkim czasie (m.in. poprzez nowelizację niektórych rozporządzeń). Wierzymy, że dzięki merytorycznej współpracy z ekspertami branży wyrobów medycznych, resort zdrowia będzie stopniowo wdrażał zmiany, z korzyścią dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia"- zapewniają producenci.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Studenci Medycyny i Farmacji