Tak dla dla leku przeciwpadaczkowego

Retygabina (Trobalt, GSK) – lek wspomagający terapię padaczki uzyskał pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych. To dodatkowa możliwość leczenia dla pacjentów, u których pomimo dotychczasowego leczenia występują napady padaczkowe.

Prezes AOTM przychylił się do stanowiska Rady Przejrzystości rekomendując objęcie refundacją produktu leczniczego Trobalt (retygabina) w terapii wspomagającej leczenie napadów padaczkowych o początku ogniskowym z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych w wieku 18 lat i więcej. Lek jest zalecany dla osób, u których co najmniej jeden dotychczas refundowany produkt leczniczy stosowany w padaczce lekoopornej był nieskuteczny lub nietolerowany (III linia leczenia).

Padaczka, zwaną także epilepsją, to zespół chorobowy, którego istotą są powtarzające się napady padaczkowe. Mogą one mieć różny przebieg i charakter. Napady są spowodowane przejściowymi zaburzeniami czynności bioelektrycznej części lub całości mózgu w postaci gwałtownych wyładowań grup komórek nerwowych. Około połowa napadów padaczkowych ujawnia się u osób młodych - poniżej 16 roku życia. Drugi szczyt zachorowań występuje w starszym wieku (około 50 proc. przypadków padaczki dotyka osoby po 65. roku życia). Leczenie epilepsji polega na zapobieganiu napadom padaczkowym. Główną metodą leczenia jest farmakoterapia.

Padaczka jest chorobą powszechną. Szacuje się, że cierpi na nią ok. 1 proc. populacji. U prawie jednej trzeciej chorych nie są skuteczne leki rutynowo stosowane w Polsce. Problem ten dotyczy ok. 100–120 tys. osób w Polsce.

Zdaniem specjalistów, retygabina, z innowacyjnym mechanizmem działania poprzez kanały potasowe, może stanowić dodatkową możliwość leczenia dla kwalifikujących się pacjentów, u których pomimo dotychczasowego leczenia występują napady padaczkowe.

Trobalt (retygabina) został zarejestrowany w Unii Europejskiej 29 marca 2011 r. Poziom skuteczności i bezpieczeństwa retygabiny ustalono w badaniach klinicznych RESTORE 1 i 2, które były przeprowadzone w 17 krajach i objęły 843 pacjentów lekoopornych przyjmujących wcześniej od jednego do trzech leków przeciwpadaczkowych (AED). W badaniach tych zaobserwowano zmniejszenie częstości napadów o 50 lub więcej procent u znamiennie większej liczby pacjentów z napadami częściowymi, którym oprócz stosowanych leków AED podawano retygabinę w dawce 600 mg, 900 mg lub 1200 mg, niż w przypadku stosowania placebo.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze