Reklama aptek - zmiana stanowiska Prokuratora Generalnego

Zdaniem Prokuratury Generalnej (PG) kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę - ustanowiony w prawie farmaceutycznym artykuł 94a ust.1 stanowi środek efektywny, proporcjonalny i co istotne zgodny z konstytucyjnym celem zapewnienia właściwego poziomu ochrony zdrowia. Tym samym nieaktualne staje się stanowisko PG z 23 listopada 2015 roku - wydane przez ówczesnego prokuratora Andrzeja Seremeta.

"Ponowna analiza zaskarżonego przepisu prowadzi do wniosków częściowo odmiennych od zaprezentowanych w stanowisku Prokuratora Generalnego z dnia 23 listopada 2015 r. i w związku z tym konieczne jest dokonanie modyfikacji oceny zgodności art. 94a ust. l ustawy z dnia 6 września 200 l r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.; dalej: prawo farmaceutyczne lub p.f.) z art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, z art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 54 ust. l w związku z mi. 31 ust. 3 Konstytucji"- czytamy w piśmie Roberta Hernanda, zastępcy Prokuratora Generalnego.

Zdaniem obecny władz prokuratury nadal swoją aktualność zachowuje argumentacja i oceny zawarte w piśmie procesowym z dnia 23 listopada 2015 r. Chodzi m.in. o doprecyzowanie i rekonstrukcję wzorców konstytucyjnych; zakresu, w jakim postępowanie podlegałoby umorzeniu; a także kontekstu historycznego zakwestionowanego rozwiązania prawnego i praktyki jego stosowania. W najnowszym piśmie zgodzono się również z oceną - zgodności z zasadą określoności prawa, wywodzoną z art. 2 Konstytucji, wolności działalności gospodarczej oraz dopuszczalności jej ograniczenia w świetle art. 20 i art. 22
Konstytucji, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, o której
stanowi art. 54 ust. l Konstytucji, wolności komunikowania się, wynikającej z
art. 49 Konstytucji oraz wzajemnego związku przesłanek dopuszczalności ograniczania praw i wolności konstytucyjnych. Natomiast modyfikacji uległ wynik testu proporcjonalności, a co za tym idzie ocena zgodności zaskarżonego przepisu z art. 20 i art. 22 w związku z art.31 ust. 3, z art. 54 ust. l w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 49 w związku z art.31 ust. 3 Konstytucji.

Argumentując swoje stanowisko Prokuratura Generalna wskazała, że przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie apteki powinien mieć świadomość faktu, że decyduje się na działalność na rynku regulowanym - a co za tym idzie otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki, będzie akceptować szereg przepisów ograniczających działalność gospodarczą i rygorów związanych z respektowaniem prawa farmaceutycznego. Jednocześnie przychyliła się do argumentacji, że "zakaz reklamy aptek ma służyć ograniczeniu nakłaniania pacjentów do zwiększania popytu - poprzez  szerokie akcje promocyjne - na leki i kreowania w społeczeństwie potrzeb związanych z zakupem leków, a w konsekwencji przeciwdziałaniu zjawisku nadużywania leków".

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze