NRA pozytywnie o projekcie nowelizacji Pf

Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej propozycja nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne przedstawiona przez parlamentarny zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego daje nadzieję na zbliżenie krajowego rynku aptek do rozwiązań obowiązujących w systemach prawnych dojrzałych państw europejskich, m.in. Niemiec i Francji.

Przypomnijmy, że projekt przedstawiony na wczorajszym (20.10) posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego zakłada "przeniesienie na farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie aptek, co w praktyce oznacza powrót do tradycyjnej roli apteki, traktowanej jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu oferującego sprzedaż leków".

Parlamentarne tak dla demografii i geografii aptek

Jak wskazuje NRA projekt zakłada także ograniczenie do czterech liczby aptek prowadzonych przez jeden podmiot – jeśli dany podmiot prowadzi już cztery apteki, nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie kolejnej. Wśród parlamentarnych propozycji znalazł się również pomysł wprowadzenia kryterium geograficzno-demograficznego, uwzględniającego liczbę 3 tys. mieszkańców przypadających na jedną aptekę. "Nie będzie ono jednak stosowane w województwach o mniejszej liczbie aptek. W tych regionach zezwolenie otrzyma podmiot, który otworzy aptekę w odległości 1 km od obecnie funkcjonującej"- wskazuje samorząd aptekarski.

Projekt reguluje także kwestię wydawania zezwoleń na prowadzenie nowych aptek. Zgodnie z zapisami projektu nowelizacji prawo do uzyskania zezwolenia będzie przysługiwało m.in. farmaceucie prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, a także farmaceutom działającym w ramach niektórych rodzajów spółek.

Przykład płynie z Europy Zachodniej

Zawarte w projekcie rozwiązania od wielu lat obowiązują w systemach prawnych dojrzałych państw europejskich, m.in. Niemiec i Francji. Wspomniane regulacje służą  bezpieczeństwu lekowemu tych krajów,  a ich beneficjentami są przede wszystkim pacjenci.

Wprowadzenie tych zapisów na grunt polskiego prawodawstwa ma na celu uporządkowanie rynku farmaceutycznego, m.in. poprzez zahamowanie nielegalnego wywozu leków, czy nieuczciwych praktyk rynkowych wymierzonych przeciwko pacjentom. Ich zadaniem jest także ochrona przed monopolizacją strategicznego segmentu rynku, jakim jest dystrybucja leków.

W naszej ocenie wprowadzenie takich regulacji jest całkowicie zgodne zarówno z zapisami Konstytucji RP, jak i szeroko rozumianego prawodawstwa europejskiego. W żaden sposób nie hamują one zdrowej i uczciwej konkurencji, jednocześnie eliminując działania będące patologią.

Propozycje przedstawione przez parlamentarny zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego odczytujemy jako wyraz ogromnej odpowiedzialności za losy polskich pacjentów i tysięcy funkcjonujących na tym rynku przedsiębiorców.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze