Wielkopolscy aptekarze apelują do prezydenta

Nowe regulacje rynku aptecznego to szansa na przywrócenie polskiej aptece właściwego miejsca w systemie opieki zdrowotnej - przekonuje mgr farm. Alina Górecka w liście do Andrzeja Dudy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu wystosowała list, w którym w imieniu wielkopolskich aptekarzy prosi prezydenta Rp o podpisanie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Argumentuje, że zapisy przewidziane w przyjętej przez parlament nowelizacji dają nadzieję rzeszy polskich farmaceutów.

"Zawarte w niej regulacje stwarzają realną szansę na przywrócenie polskiej aptece właściwego miejsca w systemie opieki zdrowotnej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami pacjentów, aspiracjami farmaceutów wykonujących zawód zaufania publicznego oraz interesem naszego państwa, które musi mieć możliwość prowadzenia niezależnej polityki lekowej. Celem nadrzędnym polityki lekowej, będącej częścią polityki zdrowotnej, nie jest bowiem umożliwienie lokowania kapitału w celach biznesowych w sektorze aptek, lecz bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Politycy odpowiedzialni za prowadzenie polityki lekowej zawsze muszą mieć na względzie przede wszystkim interes społeczny, rozumiany nie w sposób abstrakcyjny, ale jako ochrona tak istotnych wartości jak życie i zdrowie każdego obywatela"- wyjaśnia w piśmie mgr farm. Alina Górecka.

W liście zaznacza, że o wiele regulacji zawartych w nowelizacji przez wiele lat bezskutecznie zabiegał samorząd aptekarski. Niestety większość z przedstawianych propozycji była konsekwentnie blokowana przez zwolenników liberalnego modelu funkcjonowania rynku farmaceutycznego.

"Treść wystąpień wzywających do zawetowania ustawy, których adresatem w ostatnim czasie jest Pan Prezydent, wskazuje, że również obecnie tworzą oni zwarty front jej zagorzałych przeciwników. W gruncie rzeczy pod szyldem obrońców „wolności gospodarczej” skryli się lobbyści reprezentujący interesy wpływowych grup biznesu działających na rynku aptecznym, popierani przez polityków ignorujących podstawowe fakty na temat sytuacji polskich aptek i ich pacjentów. Wielkopolscy aptekarze zdecydowanie przeciwstawiają się fałszywemu odczytywaniu i przedstawianiu potrzeb pacjentów oraz zniekształcaniu wizerunku apteki, która jest przecież placówką ochrony zdrowia publicznego, a nie 'sklepem' z lekami"- zauważa Alina Górecka.

Zwróciła również uwagę, że regulacje zawarte w ustawie uchwalonej 7 kwietnia 2017 roku od dziesięcioleci obecne są w porządku prawnym większości państw zachodniej Europy np. kryteria demograficzne i geograficzne uwzględniane przy otwieraniu aptek ogólnodostępnych ustanowione zostały we Francji już w latach czterdziestych XX wieku. Zdaniem farmaceutki podobne przepisy obowiązują również na rynkach - Austrii, Włoszech i Portugalii-  dzięki czemu apteki funkcjonują w stabilnych warunkach ekonomicznych, a farmaceuci mogą koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb pacjenta, w tym na prowadzeniu opieki farmaceutycznej.

"Wbrew histerycznym wystąpieniom lobbystów z organizacji reprezentujących różne grupy przedsiębiorców działających na rynku aptek, którzy kwestionują konstytucyjność przyjętych 7 kwietnia 2017 roku regulacji, ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne jest zgodna zarówno z prawem unijnym, jak i z Konstytucją RP. Ustawa gwarantuje ochronę praw nabytych, a jej przepisy nie są sprzeczne z zasadą wolności działalności gospodarczej"- wskazuje prezes ORA w Poznaniu. Przypomina jednocześnie, że w myśl art. 22 Konstytucji RP dopuszczalne jest ograniczenie wolności działalności gospodarczej, o ile spełnione są łącznie dwie przesłanki: ograniczenie dokonywane jest w drodze ustawy oraz wprowadzane jest ze względu na ważny interes publiczny. "Nie ulega wątpliwości, że przyjęte rozwiązania prawne są korzystne z punktu widzenia pacjenta. Dobro pacjenta, jego zdrowie i życie to wszak wartości nadrzędne, które muszą być bezwzględnie chronione przez państwo"- ocenia Alina Górecka.

Przypomina również, że pacjenci nie mogę być traktowani instrumentalnie przez przedstawicieli biznesu, a zysk i kreowanie popytu na leki nie powinno być głównym motorem prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze ochrony zdrowia.

"Wielkopolscy aptekarze wierzą, że w sporze o przyszłość polskiego aptekarstwa i kształt naszego rynku farmaceutycznego stanie Pan po stronie pacjentów oraz służących im swoją wiedzą i doświadczeniem farmaceutów"- zaapelowała.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze