Firmy ujawniają ile przeznaczają na współpracę z lekarzami

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma po raz drugi w historii upublicznił dane dotyczące wysokości współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych.

Stało się już tradycją, że w dniach 27-30 czerwca firmy sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości opublikowały dane dotyczące wartości i zakresu współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, w tym lekarzami, farmaceutami, pielęgniarkami i położnymi, a także organizacjami ochrony zdrowia za rok 2016.

W porównaniu do pierwszej edycji - blisko o 1600 przedstawicieli zawodów medycznych więcej wyraziło zgodę na publikację danych. Co więcej Infarma podkreśla, że odsetek zgód dla przedstawicieli zawodów medycznych głównie lekarzy, pielęgniarek, położnych i farmaceutów wyniósł 23 proc. (dane za 2016 rok) i był o 2 proc. wyższy niż rok temu. Przypomina jednocześnie, że wysokość świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych, którzy nie wyrazili indywidualnych zgód na publikację danych, zostały ujęte są w tzw. zestawieniach zbiorczych.

"Kodeks Przejrzystości to inicjatywa, którą wdrożyliśmy dwa lata temu, a której popularyzację postrzegam jako proces rozłożony na lata. Zwiększanie poziomu zgód indywidulanych wśród przedstawicieli zawodów medycznych wymaga akceptacji i dialogu ze wszystkimi stronami, i na tym skupiamy się w naszej codziennej pracy"- wyjaśnia Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Infarma.

Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, firmy publikując informację o wysokości współpracy dążą do przejrzystości w tak wrażliwym obszarze, jakim jest ochrona zdrowia. Dodatkowo realizacji założeń Kodeksu Przejrzystości towarzyszy dialog z szerokim gronem interesariuszy. Zdaniem firm ma to służyć wspólnemu celowi – podnoszenie standardów etycznych i przejrzystości w systemie ochrony zdrowia. 

Po co współpracują?

Inicjatorzy Kodeksu Przejrzystości wskazują,  że społeczeństwo ma prawo wiedzieć, na czym polega współpraca firm i przedstawicieli zawodów medycznych, a także jaki jest jej wymiar finansowy. Udostępnione raporty pozwalają opinii publicznej poznać nie tylko zakres, ale również wartość współpracy między innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi a środowiskiem medycznym. Wśród publikowanych danych znalazły się m.in. koszty związane z udziałem lekarzy w różnego rodzaju wydarzeniach naukowych, wysokość świadczeń związanych ze sponsoringiem wydarzeń naukowych oraz działalnością badawczo-rozwojową.

"Współpraca branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym jest konieczna. Bez niej nie byłby możliwy  rozwój nowoczesnych terapii, na które czekają tysiące pacjentów w Polsce"- mówi Bogna Cichowska-Duma. "Zależy nam na budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy przemysłem farmaceutycznym, przedstawicielami zawodów medycznych i pacjentami, dlatego chcemy, aby zasady tej współpracy były przejrzyste, a społeczeństwo widziało jaki jest jej zakres zarówno w wymiarze finansowym, jak i niefinansowym."

Przypomnijmy, że Kodeks Przejrzystości jest częścią europejskiego projektu, który ma na celu zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a w Polsce reprezentuje ją Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze