Czy opieka farmaceutyczna będzie non-profit?

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” z uznaniem przyjęło pomysł przeprowadzenia pilotażowego programu opieki farmaceutycznej. Zdaniem organizacji niektóre z aspektów proponowanego przez NRA pilotażu wymagają doprecyzowania lub uzasadnienia.

Farmaceuci skupieni w Stowarzyszeniu Perspektywa 2030 odnieśli się tym samym do wystąpień zaprezentowanych podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy, kiedy to przedstawiciele NRA przedstawiali propozycję planowanego przez samorząd pilotażu. "Niepokojąca jest propozycja dokonywania oceny kompetencji farmaceutów, jak również podmiotu prowadzącego aptekę, przez samorząd aptekarski. Zastanawiające jest, czy faktycznie okręgowe izby aptekarskie posiadają wystarczające informacje na temat aktualnej wiedzy merytorycznej i praktycznych kompetencji swych farmaceutów oraz według jakich kryteriów wiedza ta byłaby oceniana. Czy tego typu pełne i obiektywne dane są w posiadaniu izb, a także jak będzie wyglądać ponowna ocena aptekarzy?"- pytają członkowie OSF Perspektywa 2030. Jednocześnie podkreślają, że to wyłącznie farmaceuci zatrudnieni w aptece będą mieli wpływ na poziom opieki farmaceutycznej, a także na przestrzeganie właściwych regulacji prawnych. Za ewentualne ich złamanie farmaceuci powinni być pociągani do odpowiedzialność przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej czy Sądem aptekarskim.

Tak dla przeglądów lekowych

Farmaceuci pozytywnie odnieśli się do włączenie w zakres pilotażu propozycji tzw. MUR (przeglądów lekowych, ang. Medicine Use Review) dla pacjentów powyżej 65. roku życia. Zwracają jednak uwagę, że ważnym aspektem decydującym o skuteczności przeprowadzonego MUR będzie rzetelność przekazywanych farmaceucie przez pacjenta informacji o stosowanych lekach. Niestety w pilotażu nie uwzględniono bowiem możliwości dostępu dla farmaceutów do dokumentacji lekarskiej.

"W projekcie Opieki Farmaceutycznej znalazło się również wprowadzenie instruktażu stosowania inhalatorów czy wstrzykiwaczy. Propozycja ta została już ujęta w opublikowanym w 2013 roku dokumencie „Perspektywy Rozwoju Farmacji w Polsce do roku 2030”.- zwracają uwagę członkowie OSF Perspektywa 2030.

Co dalej z refundacją opieki?

Stowarzyszenie zwróciło również uwagę na konieczność sfinansowania świadczeń udzielanych w aptece. Przypomniano, że  już w 2015 roku Śląska Izba Aptekarska proponowała „koncepcję refundowanej opieki farmaceutycznej”. Opracowany wówczas dokument zawierał wiele cennych wskazań i wniosków, nad którym rozpoczęły się zresztą prace w Ministerstwie Zdrowia. Niestety ówczesna koncepcja nie znalazła poparcia pośród ówczesnych władz samorządu zawodowego.

Zdaniem farmaceutów w obecnym dokumencie brakuje informacji o wynagrodzeniu, jakie farmaceuci mogliby uzyskiwać z tytułu udziału w projekcie. "Jest to bardzo niepokojące i może stać się przyczyną słabego zainteresowania aptekarzy udziałem w programie. Prowadzenie MUR to kompleks wielce odpowiedzialnych czynności, za które farmaceuta winien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie – choćby ze strony Izb bądź pracodawców"- ocenili farmaceuci skupieni w OSF Perspektywa 2030.

Wątpliwość wzbudza również kwestia porozumienia, jaką NIA zawarła z jedną z firm dostarczających oprogramowanie apteczne. Firma ta zgodziła się bezpłatnie wspomóc organizację pilotażu. "Obawiamy się, że udział aptek w programie pilotażowym będzie uwarunkowany posiadaniem konkretnego typu oprogramowania – a więc wybór uczestników będzie uzależniony przede wszystkim posiadaniem systemu kompatybilnego z wybranym w ww. porozumieniu. Będzie to z góry ograniczać wybór placówek do programu, niezależnie od umiejętności merytorycznych i praktycznych zespołu aptecznego"- czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze