BioMed Academy daje nowe możliwości

Nowa ścieżka rozwoju dla studenckich innowacji - to główne zadanie uruchomionego w piątek inkubatora BioMed Academy. Inicjatorami programu są Uniwersytet Warszawski oraz Roche Polska.

W ramach współpracy akademicko-przemysłowej powstanie autorski program akceleracyjny dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem inicjatorów będzie to zupełnie nowa, innowacyjna forma współdziałania uczelni i biznesu, w ramach której – obok wymiaru edukacyjnego, opracowana zostanie ścieżka rozwoju projektów z obszarów biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.

Obecnie Uniwersytet Warszawski pracuje na zmianą sposób kształcenia i wspierania swoich studentów i chce kłaść większy nacisk na wywoływanie myślenia przedsiębiorczego. Jednym z flagowych przedsięwzięć Uniwersytetu Warszawskiego jest Inkubator Przedsiębiorczości utworzony w marcu 2017 r, z którego skorzystało już ponad 1000 studentów. Jak podkreśla uczelnia kamieniem milowym działalności Inkubatora UW jest zawarcie strategicznej współpracy z firmą Roche Polska. Wspólne działania umożliwią uruchomienia nowej ścieżki akceleracji pomysłów z obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.

"Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebne są zmiany w systemie edukacji studentów. Uczelnie muszą iść z duchem czasu, by ich absolwenci, wchodząc na rynek pracy, byli nie tylko samodzielni i doskonale przygotowani, ale także przedsiębiorczy i konkurencyjni. Uniwersytet bez wątpienia podąża tą drogą. Zmiany, które wdrażamy dostrzega również otoczenie rynkowe, czego przejawem jest zawiązanie współpracy z jedną z największych na świecie innowacyjnych firm farmaceutycznych, Roche Polska. Porozumienie to ma także wymiar symboliczny – pokazuje bowiem, że na polskich uczelniach mogą zachodzić potrzebne i oczekiwane zmiany"– podkreśliła prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

Celem programu BioMed Academy będzie akceleracja pomysłów i projektów z interdyscyplinarnego obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.  Uczestnicy programu otrzymają m.in. praktyczną wiedzę związaną z  realizacją projektów na pograniczu biznesu i nauki. Zadaniem akceleratora będzie także wyłonienie i wspieranie projektów o największym potencjale dalszego rozwoju.

"Współpraca Roche Polska z wiodącym ośrodkiem akademickim to przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które wykorzystując zasoby i know-how obu partnerów wspiera rozwijanie myśli innowacyjnej w naszym kraju. To także wspólna odpowiedź środowiska akademickiego i biznesu na potrzebę stworzenia przestrzeni, w której rozwijana w toku studiów akademickich wiedza teoretyczna, może zostać uzupełniona o doświadczenia praktyczne. Takie podejście zaowocuje rozbudowywaniem kompetencji ważnych dla wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy i może zachęcić ich do rozwijania własnych pomysłów i projektów, wspierających powstawanie innowacji w Polsce"– powiedział Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze