ZSMOPL oficjalnie "przesunięty" o kolejne 6 miesięcy

Planowane na 1 stycznia 2017 roku uruchomienie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) nie powiedzie się. Resort zdrowia przyznał, że z uwagi na liczne problemy pojawiające się w trakcie systemu, obowiązek raportowania w ramch systemu ZSMOPL obwiązywać będzie dopiero od 30 czerwca 2018 roku.

"Mając na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportujących oraz liczne apele podmiotów uczestniczących w obrocie produktami leczniczymi w przedmiocie przekazywania danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) mające na celu zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz zawieszenie przepisów dotyczących nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 127c, związanych z naruszeniem tych przepisów"- czytamy w oficjalnym komunikacie resortu zdrowia.

Jednocześnie MZ przyznaje, że do dnia 30 września 2018 r. nie będą wszczynane postępowania w związku z naruszeniem art. 127c w zakresie niedopełnienia obowiązków raportowania, a ewentualnie wszczęte postępowania będą umarzane. Zdaniem ministerstwa projektowane zmiany pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami, które powinny być raportowane w ramach Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Jednocześnie w projekcie wydłużono do 30 czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania na wniosek ministra zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii wybranych produktów leczniczych.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze