Raport GUS – krajowi producenci leków liderem innowacji

Wytwórcy leków to pod względem innowacyjności najbardziej aktywni przedstawiciele sektora gospodarczego - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem urzędu niemal co drugi producent leków wprowadza na rynek innowacyjne produkty.

Dane przedstawione przez GUS wskazują, że w latach 2014-16 liderem w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce był przemysł farmaceutyczny. Co druga firma z tego sektora (49 proc.) prowadziła bowiem badania lub dostarczyła na rynek innowacyjne produkty. Jak wyliczają eksperci to blisko dwa i pół raz wyższy odsetek niż wynosi średnia dla całej produkcji przemysłowej w Polsce (20,3 proc.).

W sumie w 2016 r. działania w zakresie innowacji procesowych i produktowych prowadziło o 1,1 proc, więcej firm z sektora produkcyjnego niż rok wcześniej. Co więcej w ocenianym okresie krajowi producenci leków zanotowali zdecydowanie bardziej dynamiczny wzrost o 4,1 proc. (z 44,9 proc. w latach 2013-15 do 49 proc. w latach 2014-16), co pozwoliło zająć branży pozycję lidera. W efekcie branża farmaceutyczna wyprzedziła m.in. kojarzoną z innowacjami produkcję urządzeń elektronicznych i optycznych czy samochodów.

„Wyniki analizy GUS potwierdzają, że krajowy przemysł farmaceutyczny jest branżą kluczową dla modernizacji i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie chodzi tylko o skalę aktywności w obszarze innowacji, ale również o efekt tego zaangażowania. Są to w dużej mierze innowacje produktowe, w tym leki zupełnie nowe na rynku w Polsce. Ta kategoria odpowiada za 10 proc. przychodów branży. Dane te bardzo silnie kontrastują ze stereotypem krajowych producentów leków jako branży generycznej” – ocenił Grzegorz Rychwalski wiceprezes PZPPF.

Wnioski te potwierdza analiza przeprowadzona przez Instytut DeLab Uniwersytetu Warszawskiego, w której wskazano na wysoki poziom innowacyjności, ale także ogromną dynamikę rozwoju sektora farmaceutycznego w Polsce. W ocenie prof. Katarzyny Śledziewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego choć obecnie udział branży farmaceutycznej w PKB w porównaniu do innych krajów nie jest zbyt wysoki i wynosi zaledwie 1,33 proc., to rośnie on dwa razy szybciej niż w pozostałych państwach UE.

Ekonomiści DeLaB wskazali również na bardzo poważne bariery w rozwoju branży m.in. niskie inwestycje będące skutkiem ograniczonych środków na rozwój. "W sytuacji nieuzasadnionej rosnącej presji na obniżki cen leków będących odpowiednikami już refundowanych terapii może to doprowadzić do załamania aktywności firm farmaceutycznych w obszarze R&D"- czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji. Jak wskazują eksperci, poziom cen i co za tym idzie - przychodów branży - jest silnie skorelowany z poziomem nakładów na działania badawczo-rozwojowe. Jednocześnie przed decyzjami inwestycyjnymi krajowych producentów powstrzymują też częste zmiany prawne, brak strategii rozwoju dla przemysłu farmaceutycznego oraz polityki lekowej.

"Szansę na przełom stanowić mogą m.in. odpowiednio skonstruowane mechanizmy refundacyjnego trybu rozwojowego. Chodzi o ty, aby przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy na refundację leków brać pod uwagę rozwój gospodarczy Polski i premiować firmy, które się do niego przyczyniają"- oceniają eksperci. Wskazują również, że branża duże nadzieje na wsparcie inwestycji i badań pokłada w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która dostrzegła rolę sektora w rozwoju produkcji i działalności badawczej w kraju

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze