Zasady podawania leków dzieciom w przedszkolach wymagają uregulowania

Adam Bodnar zaapelował do resortu zdrowia o pilne uregulowanie kwestii podawania leków dzieciom przebywającym w przedszkolach. Jego zdaniem treść dotychczas wydawanych przez MZ komunikatów powinna w niezmienionym kształcie zostać przeniesiona na grunt ustawy.

Rodzice dzieci zmagających się z chorobami przewlekłymi obawiają się o zdrowie swych pociech. W 2017/2018 roku wychowawcy odmówili bowiem delegowania uprawnień rodziców do wykonania czynności związanych z podawaniem leku. Rodzicie nie kryją się z obawami, że w sytuacji zagrożenia życia może dojść do sytuacji, że żaden z wychowawców nie poda leku ich dziecku.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystosował w tej sprawie pismo do resortu zdrowia. W jego ocenie opublikowane dotychczas na stronie MZ komunikaty pt.: „Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu” oraz „Uczeń przewlekle chory w szkole” nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. "Z uwagi na brak powszechnie obowiązujących regulacji w tym zakresie, sytuacja dzieci z chorobą przewlekłą, które wymagają podawania leków różnymi drogami i technikami jest obecnie uzależniona wyłączenie od wewnętrznych zasad postępowania przyjętych przez przedszkola"- ocenił Adam Bodnar. Zdaniem rzecznika w pełni uzasadnione jest zatem wdrożenie w przedszkolach opieki pielęgniarskiej a w kwestii zasad podawania leków przyjąć analogiczne rozwiązania do tych, które obowiązują w przypadku dzieci w wieku szkolnym tj. leki po uprzednim przekazaniu zaleceń lekarskich podawałaby pielęgniarka, a w przypadku jej nieobecności obowiązek ten należałby do nauczyciela.

"Niezagwarantowanie dzieciom w przedszkolach opieki w omawianym powyżej zakresie, może stanowić naruszenie prawa do równego dostępu do edukacji, bowiem pozbawia tę grupę dzieci możliwości uczęszczania do przedszkola ze względu na ich niepełnosprawność"- ocenił Adam Bodnar i zwrócił się Ministra Zdrowia z prośbą o analizę problemu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze