UE będzie wspólnie oceniać technologie medyczne?

Komisja Europejska przyjęła wniosek, który pozwoli na zacieśnienie współpracy instytucji zajmujących się oceną technologii medycznych. Szczegóły unijnej inicjatywy zdradził w biuletynie "Zdrowie-UE" Clemens Auer, dyrektor generalny w austriackim resorcie zdrowia.

"W ostatnich latach wysokie ceny leków są wyzwaniem dla budżetów krajowych systemów opieki zdrowotnej i pretekstem do wielu debat politycznych. Jestem przekonany, że Europie zależy na zapewnieniu równego dostępu i na innowacyjności oraz że we wspólnym interesie wszystkich obywateli leży to, by państwa członkowskie mogły liczyć na siebie nawzajem oraz by dysponowały one większą liczbą narzędzi, które pomogłyby im w podejmowaniu świadomych decyzji w procesie oceny wartości dodanej innowacyjnych leków. Chodzi o ocenę korzyści i kosztów danej innowacji"- wskazał Clemens Auer.

Dobrym przykładem lokalnych inicjatyw są projekty - BeNeLuxA oraz  La Valetta, których głównym celem jest wdrożenie wspólnych strategii negocjowania cen. "Nie jest to łatwe, a różnorodność krajowych ram prawnych utrudnia takie działania. W tym kontekście uważam, że zorganizowana, stała i trwała współpraca w zakresie oceny technologii medycznych jest jedną z tych inicjatyw, które mogą zapewnić istotny wkład w rozwiązanie ogólnego problemu dostępu do leków"- ocenił przedstawiciel austriackiego resortu zdrowia.

TAK dla unijnej współpracy

Komisja Europejska na wniosek Rady i Parlamentu 31 stycznia 2018 roku przyjęła wniosek w sprawie współpracy w zakresie oceny technologii medycznych. Zarówno Rada, jak i Parlament Europejski uznały bowiem, że unijna współpraca w zakresie oceny technologii medycznych może wesprzeć proces podejmowania decyzji przez państwa członkowskie.

"Nasiona unijnej współpracy w zakresie oceny technologii medycznych wysiano ponad dziesięć lat temu – nadeszła pora na żniwa. Austria bardzo czynnie zaangażuje się w tę dyskusję, nie tylko teraz, ale również w drugiej połowie roku, kiedy obejmie prezydencję Rady Unii Europejskiej"- wskazał Clemens Auer.

Przypomniał również, że austriackie doświadczenia z partnerstwa przy powołaniiu inicjatywy EUnetHTA. "Podobnie jak inne państwa członkowskie już na wczesnym etapie uznaliśmy wartość oceny technologii medycznych jako narzędzia optymalnego procesu decyzyjnego. Od początku XXI wieku wiele podmiotów, np. ministerstwo zdrowia i instytucje zabezpieczenia społecznego, regularnie korzysta z oceny technologii medycznych podczas podejmowania decyzji o inwestycjach i zwrotach kosztów. EUnetHTA ma jednak na celu również tworzenie społeczności w oparciu o zaufanie, co umożliwia wymianę najlepszych praktyk przez organy odpowiedzialne za ocenę technologii medycznych"- podkreślił.

Zdaniem Clemensa Auera inicjatywa pozwala na wyciąganie wniosków na podstawie wzajemnych doświadczeń i umożliwia opracowanie podstawowego europejskiego wzorca przeprowadzania oceny technologii medycznych. Model ten ma dostarczać instytucjom zajmującym się oceną technologii medycznych aktualne, przejrzyste informacje charakteryzujące się wysoką jakością.

Jednocześnie przedstawiciel austriackiego resortu zdrowia wskazał, że EUnetHTA stworzyła podstawy do utworzenia sieci do spraw oceny technologii medycznych w 2013 r.. W efekcie doprowadziło to do zacieśnienia współpracy w obszarze oceny technologii medycznych na wyższym, strategicznym szczeblu.

"Moim zdaniem unijna współpraca w zakresie oceny technologii medycznych, która dla wielu osób jest tożsama z EUnetHTA, jest postrzegana jako wzór dla światowej współpracy w obszarze oceny technologii medycznych"- ocenił Clemens Auer.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze