Znamy projekty marcowych wykazów refundacyjnych

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekty XXXVIII obwieszczenia refundacyjnego. Na wykazach pojawią się 92 nowe leki oraz wyroby medyczne, które dotychczas nie były obecne na wykazach refundacyjnych.

Do obwieszczenia zostaną dodane 70 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej, 6 wyrobów medycznych (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej oraz 16 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.

Jak informuje resort zdrowia dla 142 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu. (od 15921,96 zł do 0,01 zł), natomiast dla trzech produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu. (od 4,86 zł do 9,72 zł). W przypadku pacjentów dla 283 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata - od 56,70 zł do 0,01 zł, natomiast dla 874 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta od 113,40 zł do 0,01 zł.

Jednocześnie od 1 marca w wyników wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres, w obwieszczeniu nie znajdzie się 45 produktów leczniczych (unikalne kody EAN).

Nowe leki na listach aptecznych i w programach lekowych

Od 1 marca nowym lekiem objętym refundacją we wskazaniu zespół policystycznych jajników będzie Formetic (metforminum). W obszarze programów lekowych na wykazy trafią następujące leki:

  • Dysport (Clostridium botulinum typ A) w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”, stanowiąc kolejną opcję terapeutyczną w tym programie.
  • Ofev (nintedanib) w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”. Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.
  • Gilenya (fingolimod) w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.  Przedmiotowa zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej okres pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS).
  • Revolade (eltrombopag) w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”.
  • Synagis (paliwizumab) w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10  P 07.2, P07.3, P 27.1)” w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego.

Nowe molekuły na liście „75+”

Jak informuje resort zdrowia w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znajdą się kolejne bezpłatne leki m.in. doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy limitowej 16.0 tj. doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum refundowane dla pacjentów z cukrzycą, a także leki przeciwzakrzepowe z grupy limitowej 21.0, tj. leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze