Kto w szkole poda dziecku lek?

Pielęgniarka środowiskowo lub higienistka szkolna - te osoby zdaniem wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko będą uprawnione do podania leków dzieciom przewlekle chorym przebywającym w szkole. W ministerstwie toczą się prace nad projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Nie nauczyciel, a pielęgniarka środowiskowa lub szkolna higienistka podadzą dziecku przewlekle choremu leki - wynika z projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia. Obecnie trwające prace nad projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami przewidują dookreślenie m.in. sposobu sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi podczas pobytu w szkole. Opieka ta ma regulować również podawanie leków lub nadzorowanie ich samodzielnego zażywania przez dzieci podczas ich pobytu w szkole.

"Działania te będą realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną"- zapewnia w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Wiceminister wskazała, że możliwość podawania leków przez nauczycieli w przedszkolu i w szkole była przedmiotem międzyresortowych uzgodnień i działań.

"W 2008 r. powołano Zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii oraz Prezes Zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Wówczas zostały określone zasady współpracy między pracownikami ochrony zdrowia (lekarz oraz pielęgniarka) a pracownikami oświaty sprawującymi opiekę nad dziećmi w przedszkolach i szkołach. Efektem działań zespołu było opracowanie stanowiska w sprawie możliwości podawania leków przez nauczycieli w placówkach oświatowych. Stanowisko to zostało przesłane do przedszkoli i szkół i opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia"- wskazała wiceminister.

Przypomnijmy, że konieczność uregulowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi (np. na cukrzycę, astmę, padaczkę) obejmującej również możliwość podawania leków podczas pobytu w szkole, od lat jest postulowana przez organizacje zrzeszające rodziców dzieci przewlekle chorych, jak również Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Odrębną, istotną kwestią, która pozostaje nadal nieuregulowana, jest podawanie leków dzieciom przewlekle chorym znajdującym się w przedszkolach. Problem ten był przedmiotem wystąpienia Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze