O rozwoju polskiej biotechnologii na II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP

Biotechnologia stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie. O roli międzynarodowych innowacyjnych firm farmaceutycznych w rozwoju gospodarczym Polski, w tym sektora biotechnologicznego, dyskutować będą uczestnicy II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Biotechnologia to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie. W Polsce, aby przyspieszyć rozwój krajowego sektora biotechnologicznego, zainicjowany został przez rząd Program Rozwoju Biotechnologii, wypracowywana jest także koncepcja Instytutu Biotechnologii Medycznej. Dzięki tym działaniom ma wzrosnąć liczba prowadzonych badań, zmierzających do opracowania nowych leków. Istotnym czynnikiem determinującym rozwój polskiej biotechnologii jest sprzyjający ekosystem, a także inwestycje zagraniczne.

Wartość rynku biotechnologii na koniec 2017 roku szacuje się na 414 mld dolarów, podczas gdy w 2013 roku wynosiła 270,5 mld dolarów.

Szczególne miejsce zajmuje tu biotechnologia medyczna. Firmy farmaceutyczne w Europie przeznaczają na badania i rozwój ok. 16 proc. przychodów na badania i rozwój, z czego duża część to właśnie inwestycje w biotechnologię. 

Wartość rynku leków biotechnologicznych w 1999 roku wynosiła jedynie 5 proc., w 2004 roku już 20 proc., a w 2010 roku osiągnęła 50 proc. Szacuje się, że do 2025 roku światowy rynek biotechnologii osiągnie 727,1 mld USD, z czego około 60 proc. generować będzie branża farmaceutyczna.

Polska biotechnologia

Rozwój sektora biotechnologicznego wpisuje się w podstawowe założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W 2015 roku w Polsce prowadziło działalność w dziedzinie biotechnologii 160 przedsiębiorstw, a nakłady poniesione na działalność B+R wyniosły 850 milionów złotych. Polskie przedsiębiorstwa biotechnologiczne to w większości małe firmy – jest ich obecnie 92 na rynku, 43 firmy to firmy średnie, a tylko 25 jest przedsiębiorstw dużych.  

Pod względem produkcji największy odsetek stanowią przedsiębiorstwa biotechnologiczne prowadzące działalność w zakresie środowiska i ekologii (ponad 30 proc.). Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa biotechnologiczne związane z ochroną zdrowia (niespełna 20 proc.), a na trzecim przemysłowe (ok. 16 proc.). Kluczowym elementem sektora biotechnologicznego w Polsce jest sektor biofarmaceutyczny. Jego rozwój w dużej mierze może wesprzeć transfer know-how od międzynarodowych innowacyjnych firm farmaceutycznych, a także komercjalizację produktów krajowych firm biotechnologicznych. 

"Biorąc pod uwagę specyfikę procesu rozwoju nowych leków czy wielkość niezbędnych inwestycji, należy zastanowić się nad rolą innowacyjnych firm farmaceutycznych. Ich aktywność badawczo-rozwojowa, kadry o wysokich kompetencjach czy współpraca z ośrodkami badawczymi wpływają na transfer wiedzy istotny w budowie odpowiedniego ekosystemu biznesowego. Odpowiedzialny rozwój to także mądre inwestycje" – podkreśla Dorota Hryniewiecka-Firlej, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Na tle innych państw Europy poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest stosunkowo niski. Nasz kraj zajmuje 23. miejsce w rankingu European Innovation Scoreboard 2016 tworzonym przez Komisję Europejską. Indeks innowacyjności jest w Polsce dwa razy niższy niż u liderów rankingu - krajów skandynawskich, Niemiec i Holandii.

Eksperci zgodnie twierdzą, że szybki i stabilny rozwój polskiej gospodarki musi w dużej mierze być oparty na podnoszeniu jej innowacyjności. W tym kontekście branża farmaceutyczna, w szczególności międzynarodowe, innowacyjne firmy farmaceutyczne działające w Polsce, może stać się jednym z motorów polskiej gospodarki. Jednak aby do tego doszło, potrzebne są działania ze strony rządu, które byłyby zachętą dla przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych do zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Polsce w projekty biotechnologiczne o charakterze innowacyjnym.

Jednym z takich działań jest podjęcie prac w ramach Programu Rozwoju Biotechnologii oraz utworzenie Instytutu Biotechnologii Medycznej, co ma wzmocnić znaczenie przemysłu farmaceutycznego w Polsce poprzez wzrost liczby prowadzonych badań, służących rozwojowi i stworzeniu nowych leków. Innowacyjne firmy farmaceutyczne mogą przyczynić się również do komercjalizacji projektów naukowo-badawczych oraz transferu know-how.

Stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w naszym kraju wiązałoby się ze zwiększeniem przejrzystości przepisów refundacyjnych oraz przyjęciem długofalowych rozwiązań w tej kwestii. Konieczne będzie również przyjęcie regulacji podatkowych stymulujących zagraniczne inwestycje związane z innowacyjnością, przejrzyste i sprawiedliwe powiązanie poziomu refundacji leków innowacyjnych z inwestycjami w polską gospodarkę oraz - co równie ważne - podniesienie poziomu refundacji leków innowacyjnych, przynajmniej do poziomu obserwowanego w innych krajach Europy Środkowej.

O rozwoju biotechnologii na II Kongresie Zdrowia Pracodawców RP 

Podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 26 kwietnia 2018 w Warszawie, zostaną przyjęte wnioski dotyczące ukształtowania optymalnego ekosystemu i warunków inwestycyjnych, które mogą przyczynić się zwiększenia zaangażowania międzynarodowych, innowacyjnych firm farmaceutycznych działających w Polsce w rozwój krajowej biotechnologii. Wnioski zostaną następnie przekazane do odpowiednich ministerstw.

Rejestracja na Kongres odbywa się na stronie: http://kongreszdrowia.pl/

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze