Pilotaż opieki farmaceutycznej - jak będzie realizowany?

Resort zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) coraz poważniej myślą o uruchomieniu pilotażu opieki farmaceutycznej. W ocenie ministra Marcina Czecha, jeżeli teraz nie uda się popchnąć systemu w kierunki opieki farmaceutycznej, to nigdy nie uda się jej wdrożyć. Założenia projektu przedstawiono podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia "Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna".

Zgodnie z najnowszymi propozycjami ministerstwa przygotowany przez ekspertów pilotażowe wdrożenie modelu opieki farmaceutycznej i narzędzi w nim dostępnych będzie realizowany przy okazji toczącego się pilotażu e-recepty. Jak podkreślił wiceminister Marcin Czech - głównym celem programu pilotażowego jest ocena efektywności opieki farmaceutycznej oraz jej efektywności kosztowej. 

Przeprowadzona w ten sposób ocena pozwoli na odpracowanie wdrożenia modelu opieki farmaceutycznej tzw. 2RS, która będzie regularna, refundowana i oparta na standardach usługi farmaceutycznej udzielanej w aptekach indywidualnych i szpitalnych. Wiceminister podkreślił, że filarem całego programu opieki farmaceutyczne będzie blisko 30 tys. farmaceutów, którzy co dzień udzielają pacjentom blisko 2 mln porad.

Co warto podkreśli zaproponowany przez resort zdrowia model ma umożliwiać lekarzom i farmaceutom kontakt za pośrednictwem Indywidualnego Konta Pacjenta (IKZ), który będzie zawierać również tzw. moduł dla profesjonalistów. Za jego pośrednictwem przedstawiciele zawodów medycznych będą mogli wymieniać istotne informacje, których nie zobaczy pacjent, a przykładowo będą one dotyczyć zaobserwowanego, słabego przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

"Podstawowa interwencja w ramach prowadzonej opieki farmaceutycznej będzie składać się z siedmiu kluczowych elementów"- podkreślił Marcin Czech. Ma ona dotyczyć wykonania przeglądu lekowego9podstawowego lub uzupełniającego), na który składać się będą odpowiednio:

I - przeprowadzenie wywiadu z pacjentem zakwalifikowanym do udziału w projekcie, działanie to ma na celu uzyskanie informacji o stosowanych przez nich lekach oraz suplementach diety;

II - analiza farmakoterapii mająca na celu wykrycie i identyfikację problemów lekowych;

III - opracowanie raportu dla lekarza nt. farmakoterapii pacjenta;

IV - opracowanie raportu dla pacjenta, w którym zawarte będą zalecenia dotyczące prawidłowego postępowania ze stosowanymi przez niego lekami;

V - przedstawienie pacjentowi wyników analizy oraz działania edukacyjne w zakresie zasad postępowania ze stosowanymi przez niego preparatami leczniczymi oraz suplementami;

VI - przeprowadzenie oceny skuteczności działań podjętych w związku z realizacją przeglądu lekowego;

VII - określenie zasadności wykonania kolejnego przeglądu lekowego tzw. przeglądu uzupełniającego.

Wiceminister podkreślił, że interwencja podstawowa obejmować będzie co najmniej 3 spotkania farmaceuty z pacjentem, w trakcie których będzie realizowanych wszystkie siedem etapów przewidzianych w projekcie. Dodatkowo resort chce by pilotaż opieki farmaceutycznej wskazał zarówno korzyści zdrowotne po stronie pacjentów, jak również konkretne oszczędności dla płatnika. Skuteczność interwencji polegającej na wykonaniu przeglądu lekowego ma być mierzona w oparciu o jakościowe i ilościowe wskaźniki farmakoterapii.

Korzyści z opieki farmaceutycznej

Wiceminister zdrowia Marcin Czech wskazał również trzy główne grupy beneficjentów wdrażanej opieki farmaceutycznej. W przypadku pacjentów otrzymają oni m.in. większą ochronę zdrowia, indywidualne podejście do ich problemów, poczucie bezpieczeństwa, a także analizę przyjmowanych leków oraz profilaktykę powikłań wynikających z niewłaściwie prowadzonej farmakoterapii. Dodatkową korzyścią będzie również krótszy czas oczekiwania na konsultację oraz możliwość pominięcia kolejnej wizyty u lekarza.

W przypadku farmaceutów wymierną korzyścią wdrożenia opieki farmaceutycznej będzie wykorzystanie ich fachowej i szerokiej wiedzy na temat farmakoterapii, zdobycie dodatkowych kompetencji co wiązać się ma z m.in. satysfakcją zawodową oraz wyższymi zarobkami. Dodatkowo środowisko farmaceutyczne w Polsce będzie mogło działać w warunkach, które swoimi standardami dorównują europejskim standardom. 

Ostatnim beneficjentem wdrożenia opieki farmaceutycznej ma być również  płatnik, który dzięki zaangażowaniu farmaceutów w opieką nad pacjentem ma uzyskać istotne - w ocenie ministerstwa - oszczędności. Opieka farmaceutyczna ma również pozwolić na odciążenie systemu opieki zdrowotnej poprzez m.in. zmniejszenie kolejek do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistów.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze