Znamy ostateczny kształt majowych wykazów refundacyjnych

Rak płuca i rak nerki - to dwa schorzenia, w których od 1 maja pacjenci otrzymają nowe możliwości terapeutyczne. Resort zdrowia opublikował dokument zawierający ostateczny kształt wykazów refundacyjnych.

Resort zdrowia publikując ostateczny kształt wykazów podkreślił, że przedłużające się prace wynikały z konieczności ustalenia ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34). W ocenie ministerstwa końcowy efekt prac pozwoli na kompleksowe podejście do leczenia nowotworów złośliwych płuca. 

Według nowego kształtu programu pacjenci z rakiem płuca otrzymają dostęp do dwóch nowych leków immunokompetentnych - niwolumabu oraz pembrolizumabu. Dodatkowo dwie nowe substancje czynne – niwolumab oraz cabozantynib – zostały dodane do programu lekowego ukierunkowanego na leczenie raka nerki.

Jednocześnie resort przypomniał, że od 1 maja pacjenci w wieku senioralnym (75+) otrzymają w ramach bezpłatnej listy leków "S" m.in. heparyny drobnocząsteczkowe oraz leki stosowane w terapii astmy oraz POChP.

W porównaniu do XXXVIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2018 r., w XXXIX obwieszczeniu refundacyjnym ogółem dodano 70 produktów leczniczych (unikalne kody EAN), z czego:

  • 49 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 1 wyrób medyczny (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 16 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.
  • 4 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach chemioterapii.

Z list wypadną również 53 produkty lecznicze, dla których wygasły decyzje refundacyjne lub podmioty odpowiedzialne wniosły o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej. 

WAŻNE STATYSTYKI: Dla 117 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 5521,59 zł do 0,02 zł). Dla 1 produktu (unikalny kod EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu (o 13,95 zł). Dla 542 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 98,19 zł do 0,01 zł). Dla 481 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 113,40 zł do 0,03 zł). Dla 1035 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (172,94 zł do 0,01 zł). Dla 79 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 14,64 zł do 0,02 zł).

W ramach refundacji aptecznej nowym lekiem będzie preparat złożony Candezek Combi (Candesartanum cilexetili + Amlodipinum). Osiem preparatów zawierający ten lek zostało objętych refundacją we wskazaniu: terapia zastępcza pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego, stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach.

Zmiany w programach lekowych

W programie leczenia raka nerki „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)” dostępne będą dwie nowe molekuły - cabozantinibum oraz niwolumab, jako kolejne opcje terapeutyczne.

W przypadku pacjentów z akromegalią otrzymają oni możliwość leczenie lekiem Signifor (Pasireotidum), który został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie akromegalii pasyreotydem (ICD-10 E 22.0)”.

Do programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca  (ICD-10  C 34)” wejdą dwa leki immunologiczne - Keytruda (pembrolizumab) w ramach leczenia pierwszej linii, oraz Opdivo (niwolumab), który został objęty refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym w leczeniu drugiej linii.

Ten ostatni lek został również objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)”.

Zmiany w programach lekowych dotyczyć będą również terapii pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG), którzy otrzymają dostęp do leku Entyvio (wedolizumab), a także pacjentów zmagających się z chorobą Parkinsona - którzy od 1 maja będą mogli być leczeni preparatem Dacepton (apomorphini hydrochloridum hemihydricum).

Szersza refundacja dla seniorów 75+

Resort zdrowia zdecydował również o rozszerzeniu wykazu bezpłatnych leków dla seniorów. Od 1 maja 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdą się leki z następujących grup limitowych:
    103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego – gentamycyna
    12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna
    12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne
    120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego
    136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid
    192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina - choroby z autoagresji
    165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna
    150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon
    242.0, Leki działające na układ nerwowy – pregabalina
    197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu
    198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
    199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach
    199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach
    199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach
    200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
    201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu
    201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu
    203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu
    208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu
    22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
    83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego
    85.0, Hormony trzustki - glukagon

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze