INFARMA o majowej liście refundacyjnej

Obowiązujące od 1 maja 2018 wykazy refundacyjne przynoszą zdaniem branży farmaceutycznej istotne i duże zmiany w programach lekowych w obszarze onkologii.

Szczególnie ważne dla pacjentów zmiany zaszły w przypadku programu leczenia raka płuca. Dzięki majowym wykazom pacjenci dostali bowiem dostęp do dwóch innowacyjnych opcji terapeutycznych z katalogu immunoterapii. O planowanych zmianach pisaliśmy już w marcu 2018 roku, kiedy to na łamach Pulsu Farmacji wiceminister Marcin Czech zapowiadał, że rak płuca będzie priorytetem na majowych wykazach.

„Majowa lista refundacyjna niesie za sobą bardzo ważne zmiany dla pacjentów z rakiem płuca, który jest najczęściej występującą chorobą nowotworową w Polsce. Postęp w farmakoterapii pozwolił na dokonanie przełomu w leczeniu tej choroby. Niestety ze względu na niedostępność nowych leków w refundacji, rokowania chorych były bardzo złe. Innowacyjne leczenie, stosowane już w wielu rozwiniętych krajach, znacznie wydłuża przeżycie pacjentów z rakiem płuca”- podkreśliła Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.

Pozytywne decyzje dotyczyły również terapii dla chorych z rakiem nerki oraz chłoniakiem Hodgkina. W ocenie Infarmy poczynione zmiany w programach lekowych pozwolą na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów. „Mamy nadzieję na kolejne dobre informację w sprawie innych grup chorych”- nie kryła Bogna Cichowska-Duma.

Podkreśliła również, że kierowana przez nią organizacja jest orędownikiem rozwiązań, pozwalających zwiększać dostęp polskich pacjentów do innowacyjnego leczenia. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie w negocjacjach dotyczących refundacji leków instrumentów dzielenia ryzyka opartych o efekty zdrowotne, a także na zapewnienie stabilnego budżetu na refundację, który będzie sukcesywnie rósł wraz z całościowymi wydatkami ze środków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce.

Lista niekompletna?

Oświadczenie w sprawie majowych wykazów wydała również firma Roche, która 25 kwietnia zaaprobowała przedstawiony przez resort zdrowia nowy kształt programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca". Jej zdaniem program ten jest jednak niekompletny, gdyż wyklucza blisko 70-procentową populację pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym, która to grupa mogłaby otrzymywać trzeci z grupy leków immunokompetentnych - atezolizumab. Jak podkreśla firma Roche to jedyny lek immunologiczny, który otrzymał pozytywną rekomendację prezesa AOTMiT we wsazaniu obejmującym wszystkich chorych niezależnie od podtypu histopatologicznego nowotworu. "Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż firma Roche spełniła wszystkie warunki formalne, kliniczne i finansowe wskazane przez
prezesa  AOTMiT,by terapia atezolizumabem była już dziś dostępna dla polskich pacjentów w programielekowym"- wskazali w oświadczeniu przedstawiciele firmy .

 

 

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze