Nadzieja dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi HER2-ujemnym

Tegoroczne spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) przyniosło nowe dane dotyczące terapii skojarzonej zaawansowanego raka piersi HER2-ujemnego z wykorzystaniem rybocyklibu. Wyniki badania klinicznego MONALEESA-3 wskazują, że rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem wykazał większą skuteczność w porównaniu do fulwestrantu podawanego w monoterapii.

Badaniem klinicznym III fazy objęto pacjentki w wieku pomenopauzalnym, które zmagały się z zaawansowanym hormonozależnym HER2-ujemnym rakiem piersi.
Próba kliniczna MONALEESA-3 wykazała, że rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem wydłużał czas przeżycia bez progresji choroby. Stosowanie rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem pozwalało na średnie przeżycie pacjentek (PFS) na poziomie 20,5 miesiąca w porównaniu z medianą przeżycia na poziomie 12,8 miesiąca u pacjentek otrzymujących monoterapię fulwestrantem.

Mediana średniego przeżycia w podgrupie pacjentek otrzymujących terapię złożoną (rybocyklib + fulwestrant) w leczeniu pierwszego rzutu, obejmująca jedynie pacjentki z chorobą de novo i pacjentki, u których nastąpiła wznowa choroby po >12 miesiącach od zakończenia neo(adjuwantowej) hormonoterapii, nie została osiągnięta w porównaniu z medianą wynoszącą 18,3 miesiąca w grupie stosującej fulwestrant w monoterapii.

„Wyniki badania MONALEESA-3 u pacjentek otrzymujących leczenie pierwszego rzutu były szczególnie znaczące. Oszacowano, że u prawie 70 proc. kobiet przyjmujących rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu pierwszego rzutu nie nastąpi progresja po medianie obserwacji wynoszącej 16,5 miesiąca” – mówi dr Dennis J. Slamon, dyrektor ds. badań klinicznych i translacyjnych, z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Los Angeles Jonsson Comprehensive Cancer Center. „W leczeniu zaawansowanego raka piersi ważne jest, aby mieć pewność, że zapewniamy pacjentom takie opcje leczenia, które wydłużają czas do progresji choroby, a jednocześnie zachowują jakość życia.”

Naukowcy wskazali również, że połowa kobiet uczestnicząca w badaniu MONALEESA-3 miała przerzuty do płuc i/lub wątroby. Co istotne również ta pacjentki uzyskały korzyści z terapii złożonej w porównaniu do populacji ogólnej. Jednocześnie zaznaczyli, że okres obserwacji, w którym mierzy się przeżycie całkowite, nadal trwa.

Czym jest rybocyklib? Molekuła jest selektywnym inhibitorem kinazy zależnej od cyklin, należącym do grupy leków wspomagających spowolnienie postępu choroby nowotworowej poprzez hamowanie dwóch białek zwanych kinazą zależną od cyklin 4 i 6 (CDK4/6). Nadmierna aktywacja obu białek może prowadzić do szybkiego wzrostu i podziału komórek rakowych.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze