Leki to nie cukierki! [VIDEO]

Rosnące w ostatnich latach spożycie leków i suplementów diety, a także reklama produktów leczniczych, która często skierowana jest do dzieci skłoniła Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do zainicjowania nowego programu edukacyjnego "Lek bezpieczny oczami dziecka".

Najmłodsze pokolenie Polaków musi znać zasady bezpiecznego stosowania leków - taki cel przyświeca nowej kampanii edukacyjnej "Lek bezpieczny oczami dziecka" zorganizowanej przez URPLWMiPB. Honorowy patronat nad nowym programem edukacyjnym objął minister zdrowia - Łukasz Szumowski.

W trakcie konferencji inaugurującej program dr Grzegorz Cessak prezes URPLWMiPB,  a zarazem wiceprzewodniczący  Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA) podkreślił. że dzieci są szczególną grupą pacjentów wymagającą właćiwego doboru dawki oraz postaci leku. Zwrócił uwagę, że metabolizm dzieci różni się diametralnie od metabolizmu osób dorosłych - dlatego też opiekunowie powinni ostrożnie podchodzić do samodzielnego ordynowania leków. Zdaniem eksperta określanie dawek pediatrycznych powinno odbywać się na podstawie potwierdzonych danych (m.in. dotyczących masy ciała czy też wieku), a nie na zasadzie przeliczenia dawki dla osoby dorosłej.

Grzegorz Cessak zwrócił również uwagę, że dzieci nie są jednolitą grupą  - z uwagi na m.in. różnice w biologii i fizjologii noworodków czy nastolatków. Dlatego też UE zdecydowała w 2007 roku o specjalnych regulacjach związanych z pediatrycznymi produktami leczniczymi. Na podstawie dokumentu powołano również przy EMA Komitet Pediatryczny, którego głównym zadaniem jest ocena i zatwierdzanie Planów Badań Pediatrycznych.

Nowa kampania "Lek bezpieczny oczami dziecka"

Aby zwiększyć świadomość najmłodszych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zainicjował również nową kampanię "Lek bezpieczny oczami dziecka". Jak podkreśliła dr n.farm. Magdalena Stolarczyk program jest skierowany do dzieci, ale ich edukacja ma przełożyć się również na wzrost świadomości ze strony ich rodziców. Akcja realizowana jest przez cykl zajęć szkolnych, w trakcie których dzieci będą zdobywać i porządkować dotychczasową wiedzę na temat leków , zasad ich bezpiecznego przyjmowania oraz faktu, że o ich stosowaniu powinien zdecydować dorosły opiekun. W trakcie zajęć dzieci zdobywać będą wiedzę na temat ulotek oraz informacji, jakie można z nich uzyskać.

Lekcje w szkołach mają również zwrócić uwagę najmłodszych na rolę osób wykonujących zawód farmaceuty. Inicjatorzy akcji zapewniają, że w trakcie zajęć podkreślane będą nie tylko kompetencje farmaceutów, ale również ich rola w opiece nad pacjentami.

 Przekaz kampanii "Lek bezpieczny oczami dziecka" zostanie wzmocniony  materiałami zamieszczonymi w mediach społecznościowych.

 

 

CIEKAWE LICZBY:
• w latach 2007 – 2017 Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 200 nowych (oryginalnych) leków dla dzieci
• 25 proc. wszystkich nowych leków to leki dla dzieci
• w 2017 r. Prezes URPL,WMiPB wydał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla 828 produktów leczniczych stosowanych u ludzi, z czego 399 stanowiły produkty lecznicze stosowane w populacji pediatrycznej
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze