Innowacyjne firmy farmaceutyczne po raz trzeci publikują dane finansowe

Ponad 710 mln złotych - taką kwotę innowacyjne firmy farmaceutyczne, które sygnowały kodeks przejrzystości, przekazały w ramach współpracy przedstawicielom lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Zdecydowaną większość tej kwoty - 64 proc. - stanowiły fundusze przekazane na działalność badawczo-rozwojową.

W tym roku firmy zrzeszone w Infarmie po raz trzeci w historii opublikowały dane dotyczące tematu, zakresu oraz wartości współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych. Publikacja ta to efekt sygnowanego przez firmy farmaceutyczne Kodeksu Przejrzystości - którego główną ideą jest zwiększenie zrozumienia opinii publicznej dla charakteru i znaczenia współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych w celu zwiększenia postępu w medycynie .

„Współpraca przemysłu farmaceutycznego z przedstawicielami zawodów medycznych jest potrzebna i wręcz pożądana. To dzięki niej firmy mogą opracowywać coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki. Beneficjentami tej współpracy są przede wszystkim pacjenci. Dzięki Kodeksowi Przejrzystości społeczeństwo może poznać nie tylko jej wymiar finansowy, ale również zrozumieć jej cel i zakres” – tłumaczy Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny Infarmy. 

Jak wygląda współpraca przedstawicieli zawodów medycznych z branżą farmaceutyczną? W pierwszej kolejności jest to uczestnictwo m.in. w komitetach doradczych, prowadzą badania kliniczne, wykonują analizy czy też przygotowują opracowania naukowe prezentowane na kongresach - za co mają prawo otrzymać opodatkowane honorarium. Z drugiej strony firmy farmaceutyczne na zasadach sponsorskich pokrywają koszty szkoleń zawodowych przedstawicieli zawodów medycznych - w tym m.in. udział w krajowych i zagranicznych seminariach, szkoleniach czy konferencjach.

Jak zapewnia Infarma uregulowania związane z przejrzystością funkcjonują w wielu krajach, co więcej w części z nich publikacja następuje na mocy zapisów obowiązującego prawa. Taka sytuacja ma miejsce m.in. we Francji, Portugalii, Belgii, czy USA. 

"To co kluczowe, to wspólny cel, który przyświecał przy tworzeniu tego typu uregulowań – informowanie pacjentów i społeczeństwa o tym, że bez współpracy na linii środowisko medyczne - przemysł nie byłoby postępu medycyny i rozwoju nowych leków"- zapewnia organizacja.

2017 rok zbiorczo

Zgodnie z raportowanymi do końca czerwca danymi w 2017 roku firmy farmaceutyczne - sygnatariusze kodeksu przekazali 64 proc. z zadeklarowane sumy zbiorczej na świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową - co dało sumę 454,428 mln zł. Na świadczenia przekazane przedstawicielom zawodów medycznych w 2017 roku firmy przeznaczyły kwotę 118,013 mln zł - z czego 63 proc. tej kwoty stanowiły koszty poniesione w związku z wydarzeniami takimi jak kongresy czy seminaria, natomiast pozostałe 37 proc. stanowiło wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na rzecz firmy przez lekarzy, pielęgniarki czy farmaceutów. Ostatnią pozycją w wydatkach firm farmaceutycznych byy świadczenia na rzecz organizacji ochrony zdrowia, na które w ubiegłym roku przeznaczono 137,849 mln złotych.

 

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze