INFARMA: W przyszłym roku będzie mniej środków na refundację leków

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego NFZ na 2019 r. Mimo rosnących przychodów na świadczenia medyczne, na refundację leków ma trafić o 2 proc. mniej środków niż w tym roku.

„Plan NFZ nie odzwierciedla kierunku wyznaczonego przez wiceministra zdrowia Marcina Czecha i minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz, zgodnie z którym przyszła nowelizacja ustawy refundacyjnej miałaby zapewnić minimalny próg wydatków na leki” – alarmuje Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Przychody ogółem NFZ uwzględnione w projekcie planu finansowego na 2019 r. wzrosną o ponad 5,5 proc. w stosunku do najaktualniejszego planu na 2018 r.. Jest to z jednej strony efekt rosnących wydatków na ochronę zdrowia, wynikających z przyjętej pod koniec 2017 r. nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a z drugiej strony z przewidywanych większych wpływów ze składek zdrowotnych ubezpieczonych. Rosną również – o 5,2 proc. w stosunku do 2018 r. – planowane koszty świadczeń zdrowotnych.

Mimo tych wzrostów, całkowity budżet na refundacje leków ma być niższy niż zaplanowany w tym roku. „Niepokoi również wciąż niski udział procentowy kosztów refundacji w całościowych wydatkach NFZ, mimo zapewnienia w ustawie refundacyjnej do 17 proc. na ten cel. Nawet po uruchomieniu rezerw, budżet na refundację stanowi mniej niż 16 proc. całkowitego budżetu na świadczenia” – podkreślają w ZPIFF INFARMA.

Tymczasem, jak podkreśla Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny związku, wydatki na leki są efektywnym narzędziem poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa i wydłużenia oczekiwanej długości zycia oraz podnoszenia produktywności obywateli. 

„Inwestycja w skuteczną, nowoczesną farmakoterapię pozwala w perspektywie długoterminowej na znaczące oszczędności, wynikające między innymi z ograniczenia liczby hospitalizacji i powikłań chorób, jak również kosztów społecznych związanych z niesamodzielnością i niezdolnością do pracy pacjentów. Wydatki na refundacje leków powinny znajdować szczególne miejsce w planie NFZ, tym bardziej że ustawa refundacyjna pozwala na przeznaczenie jeszcze dodatkowych pieniędzy na ten cel” – tłumaczy Bogna Cichowska-Duma.

W opinii członków ZPIFF INFARMA dostęp do leków mógłby się również poprawić, gdyby zrealizowano zgłaszane od lat postulaty związku, aby środki uzyskane z instrumentów dzielenia ryzyka (tzw. RSS) trafiały na subkonto i były wydatkowane na refundację. 

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze