IQVIA o zmianach na liście leków refundowanych

Firma IQVIA przeanalizowała wszystkie zmiany na nowej liście refundacyjnej, obowiązującej od początku lipca 2018 r. Szczególną uwagę zwróciła na objęcie refundacją biorównoważnej cząsteczki stosowanej w leczeniu chorych na nowotwory oraz pierwszej pangenotypowej terapii dla pacjentów z wzw typu C.

Refundacja na rynku aptecznym

Liczba nowych pozycji na liście aptecznej równoważy liczbę produktów, które z niej usunięto. Na liście pojawiły się 34 nowe opakowania leków oraz dwa opakowania mlekozastępczej diety eliminacyjnej, natomiast usunięto z niej 33 opakowania leków oraz trzy opakowania wyrobów medycznych.

Nowością na liście jest paliperydon stosowany w leczeniu schizofrenii. Jest to kolejna opcja terapeutyczna w grupie limitowej „Leki przeciwpsychotyczne – resperydon i paliperydon do stawania pozajelitowego – postacie o przedłużanym uwalnianiu”.

Ministerstwo Zdrowia podjęło również decyzję o utworzeniu nowej grupy „Szczepionki przeciw grypie” z myślą o pacjentach powyżej 65. roku życia. Cena szczepionki dla nich wyniesie 22,88 zł, czyli 50 proc. odpłatności.

Programy lekowe i chemioterapia

Resort zdrowia rozszerzył następujące programy lekowe:

 1. „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” – o kombinację cząsteczek sofosbuwir oraz welpataswir, pierwszą pangenotypową, czyli mającą zastosowanie u pacjentów z każdym genotypem HCV, opcję terapeutyczną. Program „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” był w 2017 r., jak podkreśla IQVIA, drugim pod względem największych kosztów refundacji; na jego finansowanie przeznaczono 436 mln zł.
 2. „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu” – pacjenci uzyskali dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej – nintenanibu, który do tej pory był finansowany jedynie w programie „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc”.
 3. „Leczenie stwardnienia rozsianego” – program ten został uzupełniony o octan glatirameru w dwukrotnie wyższej dawce (40 mg/ml).
 4. „Leczenie raka piersi” oraz „Leczenie zaawansowanego raka żołądka” – w obu programach finansowana będzie brorównoważna cząsteczka trastuzumab. Łączna wartość terapii tą molekułą wyniosła w 2017 r. aż 380,6 mln zł i stanowiła dla płatnika najkosztowniejszą pozycję w refundacji. Objęcie refundacją tańszego od referencyjnego, biopodobnego trastuzumabu umożliwi skorzystanie z tej terapii większej liczbie pacjentów.

Z katalogu programów lekowych usunięto program „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy neuropatycznej”, wycofując tym samym z refundacji merkaptyninę.

Do katalogu chemioterapii trafiły:

 • kolejny produkt zawierający anagrelid, stosowany e leceniu małopłytkowości samoistnej;
 • nowy produkt zawierający fulwestran, będący pierwszym odpowiednikiem refundowanego już leku stosowanego w leczeniu zaawansowanego raka piersi, na który w 2017 r. wydano 42 mln zł (3 proc. ogólnych wydatków na leki stosowane w chemioterapii).

Z katalogu chemioterapii usunięto:

 • wybrane preparaty zawierające kwas zoledronowy;
 • jeden preparat zawierający bendamustynę;
 • jeden preparat zawierający kapecytabinę;
 • jeden preparat zawierający mitoksantron.

W każdym przypadku pozostawiono w katalogu odpowiedniki produktów zawierające te same substancje czynne.

Lista „S”

Na liście bezpłatnych leków dla seniorów (w ramach programu 75+) pojawiło się 17 nowych pozycji, zawierających 9 substancji czynnych, które były już objęte refundacją. Zmiany dotyczą wielkości opakowań, ich dostępności oraz wielkości dawek, a chodzi o:

 • amlodypinę – od 1 lipca 2018 r. jest dostępna w mniejszym opakowaniu (28 zamiast 30 tabletek);
 • wybrane produkty zawierające budezonid oraz jego kombinację z formoterolem dostępne są już w dwukrotnie większych opakowaniach;
 • wybrane produkty zawierające latanoprost dostępne są teraz w trzykrotnie większym opakowaniu;
 • telmisartan i klopidogrel - dostępne są opakowania dostępne z importu równoległego;
 • metformina dostępna jest teraz w dawce 1000 mg;
 • wybrane produkty zawierające brimonidynę dostępne są w dużym opakowaniu;
 • ezetymib dostępny jest obecnie w sześciu kolejnych opakowaniach.

Z listy „S” wycofano 17 opakowań leków zawierających 9 substancji czynnych. W każdym przypadku seniorom pozostawiono jednak możliwość otrzymania zamienników tych leków. 

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze