Wiceminister Cieszyński i poseł Latos bronią poprawki umożliwiającej wysyłkową sprzedaż leków na receptę

Podczas obrad sejmowej Komisji Zdrowia 19 lipca poseł PiS Tomasz Latos oraz wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz przedstawiciele środowiska farmaceutów dyskutowali o wzbudzającej kontrowersje poprawce zezwalającej na wysyłkową sprzedaż leków Rx osobom niepełnosprawnym.

20 lipca Sejm przyjął kontrowersyjną poprawkę, mimo oporu dużej części środowiska farmaceutów.

W trakcie pierwszego czytania – 17 lipca - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przyjęto poprawkę do artykułu 3 - umożliwiającą wysyłkową sprzedaż leków na receptę osobom niepełnosprawnym. Wzbudziła bardzo duże wątpliwości wśród  farmaceutów. Ludzie od lat związani z branżą farmaceutyczną zwracają uwagę, że jej treść nie była konsultowana, a efekty mogą nie tylko narazić pacjentów i apteki na dodatkowe koszty, ale przede wszystkim będą realnym zagrożeniem dla zdrowia chorych.

Szczegóły doprecyzuje rozporządzenie

Dotychczas apele środowiska nie spotkały się z oficjalną odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia, Tomasza Latosa ani Janusza Cieszyńskiego – który wyraził poparcie strony rządowej dla przegłosowanej poprawki. Dopiero podczas obrad Komisji Zdrowia w dniu 19 lipca poseł PiS oraz wiceminister zdrowia spotkali się z przedstawicielami m.in. Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Tomasz Latos starał się uspokoić obawy środowiska. Zapowiedział, że powstanie rozporządzenie, które ureguluje, jakie recepty będą realizowane wysyłkowo oraz wskaże leki, w przypadku których sprzedaż wysyłkowa będzie niedopuszczalna.

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, zaapelował do autorów poprawki, aby zanim nie powstanie wspomniane przez posła Latosa rozporządzenie, nie otwierali przyjęciem poprawki furtki dla nadużyć związanych z obrotem i transportem leków. Zaproponował, aby użyty w poprawce zwrot „produkty lecznicze” zastąpić „wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji”, co będzie ukłonem w kierunku osób niepełnosprawnych – apteki będą mogły dostarczać im do domów np. pieluchomajtki i cewniki. Wiceprezes NRA bardzo krytycznie odniósł się do pomysłu sprzedaży leków Rx drogą wysyłkową. 

 „Nie ma dziś instytucji w Polsce, która ma prawo kontrolować transport (leków między kurierami, sortowniami a apteką – przyp. red.). Inspekcja Farmaceutyczna ma prawo sprawdzić jedynie transport, na który wydała zezwolenie. Nikt nie będzie wiedział, co się z tym lekiem dzieje (…). Jeżeli nie ma dzisiaj rozporządzenia, to tak naprawdę nie ma wyłączonej żadnej grupy leków, co za tym idzie kurierzy będą więc mogli dostarczać morfinę, leki psychotropowe, termolabilne” – powiedział.

Zwrócił ponadto uwagę, że grupy pacjentów obecnie mające uprawnienie do darmowych leków – choćby inwalidzi wojenni – będą zmuszeni zapłacić za przesyłkę dostarczonego im do domu produktu leczniczego.

FPP: Słuszny kierunek zmian

W obradach Komisji Zdrowia brał także udział Stanisław Maćkowiak z Federacja Pacjentów Polskich. Docenił on propozycję posła Latosa i strony rządowej, w jego opinii stwarza ona duże ułatwienia pacjentom, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do produktów leczniczych. Wyraził ponadto nadzieję, że system zabezpieczeń zostanie odpowiednio dopracowany w drodze rozporządzenia. Podkreślił, że z perspektywy organizacji pacjenckiej kierunek zmian jest jak najbardziej pożądany.

Treści poprawki bronił także wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

 „Naszym głównym przedmiotem zainteresowania jest dobro pacjenta. Rozporządzenie, które wejdzie w życie na podstawie tych przepisów będzie do dopracowania do 1 stycznia. Zapraszam przedstawicieli środowiska farmaceutów, pacjentów i lekarzy do konsultacji, od których rozpoczniemy prace. Rozporządzenie określi w szczególności wykaz leków, w przypadku których sprzedaż wysyłkowa będzie niedopuszczalna” – zapewnił.

Wiceminister uznał ponadto słuszność uwag zgłaszanych przez środowisko i obiecał, że zostaną one wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowych przepisów. Przypomniał, że już teraz wysyłkowa sprzedaż leków jest w Polsce legalna, dotyczy jednak produktów leczniczych nie na receptę. Cieszyński starał się też rozwiać obawy, że przyjęta poprawka doprowadzi do niekontrolowanego napływu leków z innych państw np. Chin czy Indii – ma temu przeciwdziałać m.in. system elektronicznych recept, pozwalający w czasie rzeczywistym zidentyfikować kiedy i przez kogo recepty są wystawiane. Przypomniał, że obecnie na poziomie wszystkich państw Unii Europejskiej obowiązuje standard określający, jak powinna wyglądać strona internetowa apteki, gdzie pacjent będzie mógł skorzystać ze sprzedaży wysyłkowej leków.

Zapewnienia Janusza Cieszyńskiego nie uspokoiły jednak środowiska farmaceutów, w którego imieniu odniósł się do nich Marek Tomków, wiceprezes NRA. Podkreślił, że wysyłkowa sprzedaż leków na receptę może spowodować przerwy lub opóźnienia w ich przyjmowaniu przez chorych, co może mieć dla nich bardzo poważne zdrowotne konsekwencje. Pozbawi też farmaceutów możliwości osobistego kontaktu z chorym i przekazania mu istotnej wiedzy co do dawkowania i aplikowania produktu leczniczego. Tomków dodał także, że proponowane przez Ministerstwo Zdrowia regulacje w zakresie kontroli nad obrotem lekami sprzedawanymi wysyłkowo będą niezwykle łatwe do ominięcia, a już teraz system monitoringu jest zwyczajnie niewydolny.

Poseł Tomasz Latos uznał uwagi środowiska farmaceutów za wyraz przesadnej ostrożności i przypomniał, że każdy zainteresowany treścią poprawki mógł się z nią zapoznać już od dwóch tygodni – w sekretariacie Komisji Zdrowia. Jego słowa sprostował jednak przewodniczący Komisji Bartosz Arłukowicz, mówiąc że kontrowersyjna poprawka była dyskutowana 17 lipca. Janusz Cieszyński poparł posła Tomasza Latosa, stwierdzając że projektowane przepisy w ocenie MZ zabezpieczają interesy oraz bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i Skarbu Państwa.

Poprawka została zaopiniowana pozytywnie – 18 posłów zagłosowało za, 2 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kto jeszcze popiera wysyłkową sprzedaż leków Rx?

Poparcie dla forsowanej przez posła Latosa i resort zdrowia poprawki wyraził również w oficjalnym stanowisku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

"Od wielu lat postulujemy wprowadzenie, w powiązaniu z e-receptą, możliwości sprzedaży leków na receptę przez legalne apteki internetowe. Zgodnie z projektodawcami, poprawka ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym, niejednokrotnie posiadającym trudności w poruszaniu się, dostęp do leków. Jest to likwidacja jednej z barier dostępności do farmakoterapii. Należy przy tym podkreślić, że takie recepty będą realizowane wyłącznie przez apteki internetowe, tj. legalnie działające apteki, które obok sprzedaży prowadzonej w placówce, prowadzą także wysyłkową sprzedaż leków. Podlegają one w pełni kontroli Inspekcji Farmaceutycznej i szczególnym wymaganiom wynikającym z rozporządzenia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych" - czytamy w komunikacie prasowym.

Organizacja zrzeszająca przedsiębiorców i pracodawców przypomina, że podobne rozwiązania obowiązują w wielu krajach UE, na przykład Holandii i w Niemczech.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze