POLMED krytycznie o centralnych zakupach

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED w przyjętej przez Sejm ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia dostrzega wiele zagrożeń. Dlatego z niepokojem przygląda się pracom nad wprowadzeniem przepisów dotyczących zbiorowych zakupów wyrobów medycznych.

„Nie negujemy samej koncepcji, jednak wprowadzanie tak istotnych dla systemu regulacji wymaga pogłębionej debaty i analizy. Niezbędne jest chociażby określenie kwestii technicznych i logistycznych – zwłaszcza kryteriów przetargowych. To, na jakich zasadach będą się one odbywać, będzie miało bezpośredni wpływ na funkcjonowanie systemu i dostęp pacjentów do leczenia” – podkreśla.

Zdaniem POLMED-u zawarte w uchwalonej ustawie zapisy są zbyt ogólnikowe i nie precyzują, na jakich zasadach miałyby się odbywać centralne zakupy. Nieznane są również kryteria przetargowe, od których zależy jakość oraz ilość kupowanego sprzętu. 

"Zawarte w procedowanym projekcie zmiany są bardzo istotne dla wielu uczestników rynku. Zakupy grupowe powinny być wprowadzane po dokonaniu odpowiednich analiz i po szerokich konsultacjach społecznych. Branża nie miała żadnej możliwości odniesienia się do dodatkowych zapisów i nakreślenia związanych z nimi ryzyk” – mówi Robert Rusak, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Jak dodaje, otwarty charakter zapisów może negatywnie wpłynąć na dostęp pacjentów do leczenia, a także ograniczyć konkurencyjność przedsiębiorców. „Jako branża jesteśmy otwarci na współpracę z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rozwiązań sprzyjających procesom zakupowym w ochronie zdrowia” – podkreśla Robert Rusak.

W opinii izby, z wprowadzeniem przetargów publicznych w zaproponowanej w ustawie formie wiąże się wiele zagrożeń:

  • ekonomiczne – przetargi centralne mogą zmniejszyć konkurencyjność rynku, a co za tym idzie – znacząco utrudnić dostęp do niego mniejszym przedsiębiorcom, w tym polskim firmom;
  • logistyczne – utrudnienie dostaw i zaopatrzenia w sprzęt medyczny świadczeniodawców, a przede wszystkim pacjentów;
  • ograniczenia transferu innowacji – wprowadzenie mechanizmu przetargu centralnego w sposób dowolny (tj. bez szczegółowego określenia dopuszczalnego zakresu stosowania przetargów oraz ich zasad) może spowodować, że branża zamknie się w pewien sposób na innowację;
  • nieuwzględnienia indywidualnych preferencji operatorów – ich profil wyszkolenia czy stosowane dotychczas metody terapeutyczne nie będą uwzględniane w postępowaniu przetargowym. 

Zdaniem POLMED-u, żeby im zapobiec, konieczne jest zagwarantowanie ustawowych ram dla tego rodzaju aktywności.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze