NIA: „Polityka Lekowa” pomija kilka ważnych kwestii

W pracach nad „Polityką Lekową Państwa w latach 2018-2022” nie brali udziału specjaliści z dziedziny farmacji aptecznej oraz szpitalnej – to tylko jedna z uwag do opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia dokumentu, jakie zgłosiła Naczelna Izba Aptekarska.

„Polityka Lekowa Państwa 2018-22” jako obszary dystrybucji leków podaje sprzedaż hurtową i detaliczną, ale pomija sprzedaż bezpośrednią, która polega na ograniczeniu kanałów dystrybucji swoich wybranych produktów jedynie do dużych hurtowni. NIA wskazuje, że ogranicza to nie tylko funkcjonowanie aptekom, ale również dostęp do leków pacjentom. NIA zwraca uwagę, że także w części projektu dotyczącej omówienia zjawisk w obszarze dystrybucji farmaceutycznej brakuje wskazania na zjawisko dostaw bezpośrednich oraz obrotu pozaaptecznego będącego poza realną kontrolą organów inspekcji farmaceutycznej. Część podmiotów nadal prowadzi sprzedaż bezpośrednią, mimo braku odpowiednich regulacji.

Według NIA w dokumencie brakuje również wyraźnego wskazania, że GIF jest odpowiedzialny za monitoring obrotu pozaaptecznego i wysyłkowej sprzedaży leków, co jest konieczne, biorąc pod uwagę niedawne przyjęcie poprawki pozwalającej na internetową sprzedaż leków osobom niepełnosprawnym.  NIA uważa również, że kompetencje Wojewódzkich Inspekcji Farmaceutycznych powinny zostać poszerzone o możliwość kontroli obrotu pozaaptecznego.

„W części dotyczącej zapobiegania wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych wskazano, że cel ten zostanie zrealizowany m. in. poprzez wdrożenie systemu ZSMOPL. W tym miejscu należy podkreślić, że w niniejszym punkcie błędnie wskazano system ZSMOPL jako system zapobiegający wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych. Systemem tym jest NMVS, czyli Narodowy System Weryfikacji Leków, do którego użytkownicy muszą zostać podłączeni do lutego 2019 roku, w celu wprowadzenia dyrektywy antyfałszywkowej” – pisze NIA w swoim stanowisku.

Konieczne jest ponadto, według NIA, wpisanie farmaceuty do systemu jako eksperta, obok lekarzy i pielęgniarek, odpowiedzialnego za proces farmakoterapii i kształt polityki lekowej poszczególnych placówek medycznych. Pozwoli to na wypracowanie właściwych standardów współpracy między przedstawicielami tych zawodów medycznych, na czym najbardziej skorzysta pacjent.

NIA sugeruje uzupełnić rozdział dotyczący roli lekarza, pielęgniarek i farmaceutów. Aby zapewnić pacjentom w pełni profesjonalną kadrę medyczną, a tym samym odpowiedni poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, należy farmaceutę szpitalnego wpisać do systemu jako eksperta, który współodpowiedzialny będzie za całokształt farmakoterapii i polityki lekowej szpitali. Organizacja wskazuje, że „Polityka Lekowa” często posługuje się terminem „opieka farmaceutyczna”, ale nie definiuje go. Za istotny brak dokumentu NIA uznaje brak zapisów o działaniach profilaktycznych przeciwdziałających nadmiernej konsumpcji leków.

PRZECZYTAJ TAKŻE: PZPPF zgłasza uwagi do polityki lekowej państwa

INFARMA pozytywnie o polityce lekowej państwa

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze