Organizacje pacjenckie: Prezes NFZ ograniczy pacjentkom z rakiem piersi dostęp do trastuzumabu

Projekt zarządzenia określający warunki zawierania przez szpitale umów na zakup leków refundowanych w ramach programów lekowych ograniczy kobietom dostęp do trastuzumabu w postaci podskórnej – alarmują we wspólnym stanowisku Fundacja Alivia, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Fundacja Rak’n’Roll, Stowarzyszenie Amazonki i Stowarzyszenie Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”.

Organizacje pacjencie pozytywnie oceniły działania mające na celu obniżenie kosztów wykorzystania poszczególnych leków w programach, ale wyraziła głęboki niepokój wobec zmian dotyczących rozszerzenia zakresu stosowania współczynników korygujących w odniesieniu do trastuzumabu w postaci dożylnej, bez uwzględnienia trastuzumabu w postaci podskórnej – co wiąże się ze zróżnicowanie dostępu do leku ze względu na formę jego podania.

„Obecny program lekowy leczenia raka piersi wprowadził zarówno formę dożylną, jak i podskórną do tej samej grupy limitowej. Obecna propozycja zmian w zasadach prowadzenia przetargów spowoduje, że dostęp do trastuzumabu w postaci podskórnej pozostanie teoretycznym zapisem, bez względu na jego cenę. Naszym zdaniem możliwość organizacji przetargu na substancję czynną bez wskazania jej formy podania, pozwoliłaby na osiągnięcie optymalnej ceny za lek” – czytamy we wspólnym stanowisku organizacji pacjenckich. 

Przedstawiciele środowiska pacjentów zwracają uwagę, że leczenie trastuzumabem podawanym w postaci podskórnej jest pod wieloma względami lepsza dla pacjentek z rakiem piersi. Podanie leku trwa kilka minut i nie wymaga hospitalizacji, w mniejszym stopniu zakłóca więc chorym codzienne funkcjonowanie. Wiąże się także z mniejszymi kosztami dla placówek medycznych i nie obciąża tak dodatkowymi obowiązkami personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

„Wprowadzenie zmian w proponowanej w zarządzeniu wersji, w praktyce odbierze chorym pacjentkom dostęp do preferowanej przez nie formy podania leku, a dodatkowo nie znajduje uzasadnienia w analizie kosztowej” – argumentują organizacje.

Środowisko pacjenckie podkreśla, że choć wybranie najatrakcyjniejszej cenowo oferty powinno być dla NFZ istotne, to nie może jednak być ważniejsze od zdrowia pacjentek.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Pracodawcy RP: Projekt zarządzenia prezesa NFZ niezgodny z prawem

PZPPF: Centralne przetargi na leki zmonopolizują rynek

POLMED krytycznie o centralnych zakupach

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze