Roche Polska krytycznie o zarządzeniu NFZ w zakresie programów lekowych

Zawiera liczne błędy i łamie obowiązujące przepisy prawne – taką opinię ma jedna z największych firm farmaceutycznych o zarządzeniu prezesa NFZ określającym warunki zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych.

Zarządzenie prezesa NFZ dotyczące warunków zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych wzbudza spore kontrowersje. Negatywnie wypowiedzieli się już o nim Pracodawcy RP oraz duża część organizacji pacjenckich, które twierdzą, że planowane przez NFZ zmiany w przepisach odbiją się niekorzystnie na pacjentach, utrudniając im dostęp do leków – w tym kontekście podnoszona jest kwestia trastuzumabu w formie podskórnej. Podobne stanowisko zajęła firma Roche Polska.

„Nie jest prawdą, że ograniczenie praktycznej możliwości konkurencji jednej z form podania leku (…) ma na celu zwiększenie konkurencji oraz ma wspierać dalsze obniżanie ceny leku, gdyż wszystkie formy podania trastuzumabu mieszczą się w jednej i tej samej grupie limitowej. Wprowadzane Zarządzeniem Prezesa NFZ zapisy premiujące stosowanie formy dożylnej trastuzumabu względem formy podskórnej w naszej ocenie pozostaje w sprzeczności z regulacjami wynikającymi z Ustawy o refundacji” – czytamy w stanowisku Roche Polska.  

Firma wskazuje ponadto, że od 2016 r. trastuzumab w obu formach jest finansowanych w ramach wspólnej grupy limitowej, więc zastosowanie współczynników korygujących określonych w zarządzeniu nie przyczyni się do żadnych oszczędności. Może za to spowodować, że lek w formie dożylnej będzie droższy. Roche Polska – stojąc na tym samym stanowisku, co organizacje pacjenckie – alarmuje, że nowe przepisy sprawią, że placówki medyczne i lekarze zamiast przepisywać lek w formie korzystniejszej dla pacjentek, będą musieli kierować się względami czysto finansowymi. To z kolei może rodzić ryzyko roszczeń ze stron pacjentów, którzy słusznie zwrócą uwagę na ograniczanie im dostępu do leczenia., zwłaszcza że podawanie trastuzumabu w wersji podskórnej jest o wiele mniej obciążające dla kobiet z rakiem  piersi.

To nie jedynie wady forsowanej przez NFZ zmiany, jakie dostrzega firma. Według Roche Polska zarządzenie będzie zaburzało warunki zdrowej konkurencji.

„Wprowadzenie współczynników korygujących w zaproponowanej formie zaburza ideę grup limitowych. Jednocześnie objęcie zarządzeniem niektórych substancji czynnych w ramach wyłącznie wybranych programów lekowych jest w naszej ocenie działaniem anty-konkurencyjnym. Ponadto, zarówno wybór programów lekowych, w których mają być stosowane współczynniki korygujące, ich wysokość, jak i progi kosztowe – zostały wskazane bez uzasadnienia” – wylicza firma.

Nie tylko Roche Polska wyrażał zaniepokojenie potencjalnie złym wpływem nowych przepisów na rynek produktów leczniczych. Już wcześniej pojawiały się głosy, że zarządzenie prezesa NFZ doprowadzi do monopolizacji obrotu lekami.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Organizacje pacjenckie: Prezes NFZ ograniczy pacjentkom z rakiem piersi dostęp do trastuzumabu

PZPPF: Centralne przetargi na leki zmonopolizują rynek

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze