NIA przestrzega farmaceutów przed umowami franczyzowymi

Farmaceuci powinni ze szczególną ostrożnością podpisywać umowy, które mają wpływ na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą i mogą uzależnić ich od osób i podmiotów trzecich – alarmuje Naczelna Izba Aptekarska.

Coraz powszechniejsze są sytuacje, gdy podmioty, które nie mają uprawnień do prowadzenia apteki lub nie mogą już zwiększać liczby kontrolowanych przez siebie aptek, uzależniają od siebie drogą prawną farmaceutów posiadających takie zezwolenie. Podpisanie tego rodzaju umowy skutkuje dla farmaceutów utratą jakiejkolwiek niezależności w kwestii zarządzania apteką, ale obciąża całkowitą odpowiedzialnością za jej działanie. Podmiot w rzeczywistości kontrolujący aptekę nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności prawnej.

Przykładem takich praktyk są m.in. umowy franczyzowe. NIA ostrzega przed ich podpisywaniem indywidualnych farmaceutów prowadzących apteki, którzy mogliby tą drogą popaść w zależność od wielkich sieci aptecznych, w ten sposób przejmujących powoli rynek.

„Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się jeżeli podmiot ubiegający się do prowadzenia apteki ogólnodostępnej prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa. Norma prawna z art. 99 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne nie odnosi się więc jedynie do podmiotu kontrolującego, ale wprowadza również stosowne ograniczenia wobec podmiotu kontrolowanego, a takim podmiotem może stać się farmaceuta podpisujący umowę franszyzy” – wskazuje NIA.

Farmaceuci powinni również pamiętać o tym, że w momencie podpisania umowy franczyzowej, nie wiedzą z iloma jeszcze indywidualnymi aptekarzami współpracuje na tej zasadzie wielka sieć. Farmaceuta prowadzący aptekę ogólnodostępną, który stał się zależny od podmiotu prowadzącego ponad 1 proc. aptek w danym województwie może stracić swoje uprawnienia do samodzielnej działalności.

NIA radzi wszystkim, którzy zdecydują się na zawarcie takiej umowy zwrócenie uwagi na 

  • miesięczny koszt udziału w franczyzie,
  • wydatki, w których partycypuje franczyzodawca,
  • zasady zawieszenia opłaty w sytuacji, gdy apteka nie przynosi dochodu,
  • zobowiązania apteki do generowania określonego obrotu w hurtowni,
  • rozwiązanie umowy.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze