NFZ skontrolował 201 aptek. Jakie zaniedbania wykryto?

Kontrola objęła działalności 201 aptek w II kwartale 2018 r. W 186 przypadkach przekazano zalecenia pokontrolne; 65 podmiotów uzyskało oprócz zaleceń ocenę negatywną, 110 zostało ocenionych pozytywnie, ale wskazano w ich przypadku niewielkie uchybienia – poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

Postępowania kontrolne przeprowadziły wojewódzkie oddziały NFZ. W 26 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

Kontrole wykazały nieprawidłowości: 

  • w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki;
  • w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • braku przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego „aktualizacja kart zakupów” w  postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód;
  • braku faktur zakupu leków.

O jakie konkretnie uchybienia chodzi? Kontrolerzy NFZ często wykazywali, że aptekarze m.in. często realizowali recepty mimo niepełnych danych chorego lub niespełniania przez nie wymogów rozporządzenia, wydawali większą ilość leków niż było to konieczne, realizowali recepty na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami na 1 recepcie. Stosunkowo częstymi zaniedbaniami było także przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach oraz nieterminowe przekazywanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept.

 Źródło: NFZ

Szczegóły kontroli tutaj.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze