RPD: wciąż brak precyzyjnych przepisów dotyczących reklam suplementów dla dzieci

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o stanowisko w kwestii reklam suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych przeznaczonych dla dzieci.

RPD powołuje się na pismo, które otrzymał od dr hab. n. farm. Agnieszki Zimmermann, przewodniczącej Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zwróciła ona uwagę, że "wiele preparatów wprowadzonych na rynek jako wyrób medyczny lub suplement diety jest stosowanych w sytuacjach związanych ze zdrowiem dziecka (np. syropy na kaszel, preparaty witaminowe, uodparniające czy stosowane w schorzeniach gardła)".

Zdaniem dr Zimmermann, właściwe byłoby wprowadzenie zakazu udziału dzieci w reklamie, zakazu stosowania w reklamie elementów skierowanych do dzieci oraz stworzenie restrykcyjnych regulacji w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także w ustawie o wyrobach medycznych. Takie rozwiązania wzmocniłyby ochronę prawną dzieci. 

Jako przykłady dobrych rozwiązań przytoczyła ona ograniczenia dotyczące emisji reklam w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej: w Szwecji obowiązuje zakaz kierowania reklamy do dzieci poniżej 12. roku życia; we Francji emisja reklam została ograniczona w godzinach 14-17; a w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz wykorzystania wizerunku „żywych" lalek i maskotek.

Kręta droga do regulacji reklam suplementów diety i wyrobów medycznych dla dzieci

Zasady reklamowania produktów leczniczych dla dzieci określa Prawo farmaceutyczne i są one zgodne z Dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 r. - państwa członkowskie UE nie mogą ani zaostrzać, ani łagodzić tych zasad - przypomina RPD.

Brak natomiast przepisów precyzyjnie regulujących emisję reklam suplementów diety i wyrobów medycznych. W ograniczony sposób odnosi się do tego Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z którą oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

Kwestie etykietowania, prezentacji oraz reklamy środków spożywczych porusza dyrektywa 2000/13/WE oraz 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, jednak zagadnienia te nie zostały szczegółowo uregulowane w ustawie o wyrobach medycznych.

RPD przypomina, że 1 września 2016 r. został opublikowany Raport Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Zadaniem tego zespołu było opracowanie projektu założeń do zmian aktów prawnych dotyczących reklamy produktów spożywczych, w tym suplementów diety. W Raporcie przedstawiono pomysły na rozwiązanie problemu praktyk reklamowych szkodliwych dla odbiorców.

16 września 2016 r. prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. NRL apelowała także do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia w ustawie o wyrobach medycznych oraz ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ograniczeń dotyczących reklam, na wzór tych zawartych w ustawie - Prawo farmaceutyczne.

W styczniu 2017 r. zaprezentowany został Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety, który został zainicjowany i opracowany przez cztery organizacje, zrzeszające w tamtym czasie ponad 80 proc. reklamodawców suplementów diety (Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Polfarmed, Polski Związek Producentów Leków bez Recepty oraz Suplementy Polska). Kodeks ten reguluje zasady prowadzenia reklam suplementów diety przez podmioty działające na rynku suplementów diety, zaś jego celem jest stworzenie mechanizmu dobrowolnej samokontroli prowadzenia reklamy tych produktów.

Art. 10 tego Kodeksu zakazuje kierowania reklam suplementów diety do dzieci i definiuje pojęcie „reklamy skierowanej do dzieci”. Nawet takich uregulowań niebędących obowiązującymi przepisami prawa brakuje względem wyrobów medycznych - zwraca uwagę RPD.

Źródło: RPD

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze