GUS: 2,9 tys. osób na jedną aptekę w 2017 r.

W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało w 2017 r. łącznie 27 tys. magistrów farmacji oraz 33,3 tys. techników farmaceutycznych - wynika z danych opublikowanych przez GUS.

30 stycznia 2019 r. GUS opublikował raport "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r." , w którym znalazły się również pełne dane statystyczne z 2017 r. dotyczące aptek i punktów aptecznych. 

W 2017 r. zbadano 13,3 tys. aptek ogólnodostępnych (o 234 więcej niż w 2016), 25 aptek zakładowych i 1,3 tys. punktów aptecznych. Niemal wszystkie apteki ogólnodostępne (99,7 proc.) należały do prywatnych właścicieli.

Ile osób przypada na jedną aptekę w Polsce

Liczba aptek ogólnodostępnych z roku na rok wzrasta, co przy spadku ogólnej liczby ludności w konsekwencji przyczynia się do spadku wskaźnika liczby ludności przypadającej na jedną aptekę. Trend ten widoczny jest od wielu lat i ciągle jest aktualny, jednak spadki z roku na rok są coraz mniej znaczące. W 2017 r. na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało przeciętnie 2,9 tys. osób, w tym w miastach 2,1 tys. osób - od 2,6 tys. dla województwa wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego do 3,3 tys. dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Na wsi na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało 7,1 tys. mieszkańców, a po uwzględnieniu punktów aptecznych - 4,5 tys. mieszkańców. 

Ile aptek przybyło, ile ubyło

Najwięcej aptek i punktów aptecznych było w województwie mazowieckim (odpowiednio 13,5 proc. i 11,1 proc.). Najmniejszą liczbę aptek miały województwa opolskie i lubuskie (2,5 proc. ogółu), a najmniejszą liczbę punktów aptecznych - województwa opolskie i warmińsko-mazurskie (3,3 proc.).

Najwięcej aptek ogólnodostępnych przybyło w województwach: wielkopolskim (wzrost o 5 proc.), kujawsko-pomorskim (2,9 proc.), lubuskim (3,1 proc.), warmińsko-mazurskim (2,6 proc.). W województwie lubelskim ubyły dwie apteki ogólnodostępne.

Najwięcej punktów aptecznych przybyły w województwach: mazowieckim (wzrost o 2,1 proc.), podlaskim (1,7 proc.), śląskim (3,8 proc.), świętokrzyskim (3,4 proc.). Najwięcej punktów aptecznych ubyło w województwach: lubuskim (spadek o 7,5 proc.), opolskim (8,5 proc.), pomorskim (8,3 proc.) 

Dyżury nocne

W 2017 r. 2,9 proc. aptek ogólnodostępnych pełniło stałe dyżury nocne, a więc mniej niż w 2016 r., kiedy takie dyżury pełniło blisko 3,4 proc. aptek ogólnodostępnych. Prawie 22 proc. placówek pełniło dyżury okresowo. 

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

W 2017 r. 76,6 proc. aptek posiadało jakiekolwiek udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (podobnie jak przed rokiem). Najczęściej były to pochylnie, podjazdy, platformy (50,6 proc. aptek ogółem - 58,4 proc. aptek na wsi i 49,1 proc. aptek w mieście). Brak jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełnosprawnych odnotowano w 23,3 proc. aptek w mieście, 23,8 proc. aptek na wsi i w 24,7 proc. punktów aptecznych na wsi.

Sprzedaż wysyłkowa w aptekach w 2017 r.

W 2017 r. 2,1 proc. aptek ogólnodostępnych prowadziło sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem Internetu (o dwie apteki mniej niż w 2016). Sprzedaż wysyłkowa w przypadku punktów aptecznych miała marginalne znaczenie - tylko cztery jednostki zgłosiły taką działalność. 

Liczba farmaceutów i techników farmaceutycznych

W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało łącznie 27 tys. magistrów farmacji oraz 33,3 tys. techników farmaceutycznych. Ponadto w aptekach 195 praktykantów odbywało obowiązkową praktykę. Przeciętnie jeden praktykant przypadał na 68 aptek ogólnodostępnych.

Zdecydowaną większość osób pracujących w aptekach i punktach stanowiły kobiety (odpowiednio 83,4 proc. wśród farmaceutów i 94,5 proc. kobiet wśród techników farmaceutycznych).

Przeciętnie w jednej aptece ogólnodostępnej pracowały dwie osoby z tytułem magistra farmacji i dwie z tytułem technika farmaceutycznego. Natomiast w przypadku aptek ogólnodostępnych na wsi przeciętnie trzech magistrów farmacji przypadało na dwie apteki i jeden technik farmaceutyczny na aptekę. W jednym punkcie aptecznym przeciętnie pracował jeden technik farmaceutyczny, a w co ósmym punkcie magister farmacji. 

W aptekach zakładowych szpitali resortowych pracowało łącznie 78 magistrów farmacji, co przy 25 aptekach zakładowych daje średnio trzech farmaceutów na aptekę, a więc więcej niż średnio w aptekach ogólnodostępnych.

Ponadto w aptekach zakładowych pracowało 45 techników farmaceutycznych. 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze