Technicy farmaceutyczni protestują przeciw ograniczeniu ich uprawnień

Technicy farmaceutyczni apelują o wstrzymanie zmian w Prawie farmaceutycznym, które uniemożliwią im realizację recept na leki zawierające substancje bardzo silnie działające z wykazu A.

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek (IGWPAiA) poinformowała w mediach społecznościowych 22 sierpnia o złożeniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych skargi na "działania Ministerstwa Zdrowia, mające na celu ograniczenie uprawnień zawodowych techników farmaceutycznych pracujących na terenie RP, w odniesieniu do uprawnień zawodowych techników farmaceutycznych pracujących w innych państwach UE".

Chodzi o odpowiedź wiceministra Miłkowskiego na interpelację posłanki Anny Sobeckiej w sprawie zmiany zapisu art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne:

"Obecnie trwają prace nad zmianą artykułu 91 ustawy Prawo farmaceutyczne. Nowelizacja ma na celu sprecyzowanie zakazu realizacji przez technika farmacji recept na leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające z wykazu A. Z uwagi na fakt, iż obecnie art. 91 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Farmaceutyczne odnosi się bezpośrednio do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ten nie zawiera Wykazu A, docelowo zapis ten będzie odwoływał się do Farmakopei Polskiej.

W ocenie Ministra Zdrowia, a także z punktu widzenia realizowanej przez niego polityki zdrowotnej nastawionej na bezpieczeństwo pacjentów, tylko farmaceuta jest przygotowany merytorycznie do operowania substancjami z wykazu A (venena – trucizny). Wydawanie leków zawierających substancje, których indeks terapeutyczny jest niski (mała różnica pomiędzy dawką terapeutyczną a dawką śmiertelną) wymaga szczególnej ostrożności pod kątem właściwego dawkowania i szerokiej znajomości mechanizmów działania leków (form gotowych), w tym ich interakcji z innymi lekami, ziołami, suplementami diety jak też pożywieniem. Brak wiedzy dotyczącej chociażby synergizmu lekowego w takich przypadkach, może mieć bardzo negatywne skutki zdrowotne, a w sytuacjach skrajnych ze zgonem włącznie.

Z uwagi na powyższe Minister Zdrowia nie przychyli się do postulatu środowiska techników farmaceutycznych" - napisał wiceminister Maciej Miłkowski 9 sierpnia w odpowiedzi na interpelację Anny Sobeckiej.

Technicy proszą o pomoc MSZ

W piśmie wysłanym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych IGWPAiA apeluje o podjęcie działań "mających na celu likwidację barier uprawnień zawodowych polskich techników farmaceutycznych w zakresie wydawania leków bardzo silnie działających w Polsce. W krajach UE, np. Niemcy, Francja, Belgia, technik farmaceutyczny ma uprawnienia zawodowe do wydawania tego asortymentu lekowego".

IGWPAiA podkreśla, że "w UE obowiązuje Farmakopea Europejska, która po pierwsze nie jest żadnym źródłem prawa, tylko wykazem monografii. Po drugie, Polska jako jedyny kraj w Europie po wejściu do UE stworzyła własny Wykaz A substancji bardzo silnie działających. Żaden inny kraj w Europie takiego wykazu nie ma. Wprowadzenie tego wykazu samo w sobie nie byłoby problemem, gdyby nie przywoływano go jako źródła prawa mającego wpływ na uprawnienia zawodowe naszych techników farmaceutycznych".

Izba zwraca też uwagę, że "ograniczenie uprawnień polskich techników farmaceutycznych jest sprzeczne z unijną tendencją do koordynacji i harmonizacji przepisów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych. Jej zdaniem, w polskich realiach technik farmaceutyczny zostanie pozbawiony podstawowych uprawnień, w które wyposażeni są TF w innych państwach członkowskich".

Dlatego wnoszą do MSZ o podjęcie działań, by "polski technik farmaceutyczny, podobnie jak niemiecki, mógł wydawać leki bardzo silnie działające oraz mógł być zrzeszony w swoim samorządzie zawodowym".

Lista substancji bardzo silnie działających pod znakiem zapytania

Marzena Napieracz-Lubomska, członek zarządu IGWPAiA, w piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, pyta, na jakiej podstawie zostały uznane za bardzo silnie działające akurat te substancje a nie inne. "Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć. Niewątpliwie w procesie tworzenia leku, jego produkcji charakterystyka substancji czynnej ma znaczenie i zapewne dlatego potrzebny jest taki opis w Farmakopei. Natomiast w punktach aptecznych mamy do czynienia z gotowymi produktami leczniczymi, które ordynuje lekarz w dawce i postaci właściwej dla pacjenta i osobie realizującej receptę ( bez wglądu w historię choroby) trudno z tym polemizować. Nawet gdyby wydawał to farmaceuta. Może właśnie dlatego Farmakopea Europejska, na podstawie której stworzono Farmakopeę Polską, nie zawiera w swojej treści takiej listy. Wychodzi na to, że inne komisji farmakopealne nie znajdują potrzeby enumeratywnego wyliczenia grupy substancji czynnych ze względu na ich siłę działania" - stwierdza Marzena Napieracz-Lubomska.

"Czy polski technik farmaceutyczny jest kształcony gorzej niż technik niemiecki, który może wydawać wszystkie leki gotowe? Na marginesie w bieżącym roku wznowiliśmy kształcenie w zawodzie TF, osobiście uczestniczyłam w pracach nad podstawą programową dla tego zawodu i twierdzę, że TF nabywa wiedzę niezbędną do wydawania gotowych produktów leczniczych zaordynowanych przez lekarza. Zatem wielce nie na miejscu jest twierdzenie, że tylko farmaceuta taką wiedzę posiada. On niewątpliwie posiada wiedzę znacznie szerszą i powinien ją wykorzystywać w procesie usługi farmaceutycznej, świadcząc opiekę farmaceutyczną, natomiast na potrzebę realizacji recepty wiedza jednej i drugiej grupy zawodowej  zawiera się w wypełnianiu prawnie określonych zasad" - podkreśla Napieracz-Lubomska. 

Będzie protest techników farmaceutycznych?

Na 3 września zaplanowano spotkanie Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, na którym technicy będą próbowali przekonać ministerstwo do zablokowania rozporządzenia.

ZOBACZ TAKŻE: Narasta spór o uprawnienia techników farmaceutycznych

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze