Fizjologiczna rola skwalenu i alkilogliceroli w uruchomieniu procesów przeciwnowotworowych organizmu

materiał partnera

Dowody naukowe potwierdzają niezbędność stosowania alkilogliceroli i skwalenu w profilaktyce chorób nowotworowych i podczas terapii przeciwnowotworowej.

Dowody naukowe potwierdzają niezbędność stosowania alkilogliceroli i skwalenu w profilaktyce chorób nowotworowych i podczas terapii przeciwnowotworowej. Wykorzystywane przez organizm zapewniają mu:

Działanie osłonowe

Alkiloglicerole działają osłonowo i zmniejszają skutki uboczne radioterapii, redukują uszkodzenia popromienne i wydłużają okres przeżycia. W przypadku raka szyjki macicy zapobiegają popromiennej leukopenii i trombocytopenii3 oraz o 47 proc. redukują częstotliwość powstawania przetok4.

Działanie cytotoksyczne 

Alkiloglicerole wykazują bezpośrednie działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe, hamują ich namnażanie poprzez zablokowanie aktywności kinazy białkowej C (PKC) oraz spowalniają proces unaczyniania się guza5.

Wzrost skuteczności I bezpieczeństwa chemiote­rapii

Skwalen wzmacnia toksyczność cytostatyków ryc. 1: adriamycyny, 5-fluorouracylu i bleomycyny w stosunku do komórek nowotworowych, z drugiej strony działa osłonowo, ograniczając toksyczny wpływ leków (cisplatyna) na zdrowe komórki macierzyste szpiku kostnego6,7.

Wytwarzanie i różnicowanie elementów morfotycznych krwi

Organizm z dostarczonych alkilogliceroli produkuje PAF. Wydzielanie odpowiednich ilości PAF pozwala stale utrzymywać pełną aktywność komórek NK i makrofagów odpowiedzialnych za walkę z nowotworem5.

Działanie ochronne 

Skwalen, dzięki zdolności do opłaszczania, zmniejsza mutagenność wielu groźnych karcynogenów np. benzopirenu, DMBA76.

Fizjologiczna rola WKT EPA+DHA omega-3 w uruchomieniu procesów przeciwnowotworowych organizmu

Dowody naukowe z zakresu genetyki i fizjologii oraz działań przeciwnowotworowych organizmu otrzymującego WKT EPA+DHA omega-3 wskazują na bezwzględną konieczność stosowania odpowiednich ilości tych substancji zarówno w profilaktyce, jak i w terapii przeciwnowotworowej.

Wygaszanie zapalenia

Organizm z dostarczonych w diecie WKT EPA + DHA omega-3 produkuje rezolwiny i protektyny — niezwykłe naturalne substancje przeciwzapalne, mające m.in. zdolność do wygaszania aktywnych stanów zapalnych czy ograniczania nadmiernej krzepliwości krwi. Rezolwiny i protektyny powstałe z DHA, będąc najsilniejszymi induktorami wygaszenia procesu zapalnego, tłumią produkcję mediatorów prozapalnych, stwarzając mikrośrodowisko mniej podatne dla wzrostu guza, co może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia wzrostu komórek złośliwych8,9. Stosowanie przez 5 dni 1,6 g EPA + 0,7 g DHA u pacjentów z sepsą spowodowało znaczący spadek poziomu prozapalnej IL-6 (ponad 50 proc.)10.

Zgodnie z wynikami 39 wieloośrodkowych i wielokierunkowych badań naukowych przeprowadzonych u pacjentów, w tym pionierskich badań prowadzonych przez zespół immunologów pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. H. Tchórzewskiego z Zakładu Immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi oraz zgodnie z wiedzą genetyczną i fizjologiczną o organizmie człowieka,  interwencja żywieniowa BioMarine®Medical (jedyna tak kompleksowa kompozycja strukturalnych lipidów organizmu człowieka, w postaci 3 rodzajów biologicznych olejów rybich, o statusie żywność specjalnego przeznaczenia medycznego) powinna być rozważana u wszystkich pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową.

Apoptoza komórek nowotworo­wych

Oprócz rezolwin i protektyn komórki organizmu z WKT* EPA omega-3 wytwarzają także związek o nazwie delta-12-prostaglandyna J3, a z WKT DHA aktywują gen p53, prowadząc dwutorowo do naturalnej aktywacji apoptozy komórki nowotworowej ryc 2. Substancja ta jest niezwykle cenna, gdyż ma zdolność do niszczenia komórek nowotworowych. Udowodniono, że wysoka skuteczność przeciwnowotworowego działania tej niezwykłej substancji wynika z jej zdolności do oddziaływania na geny, a szczególnie uruchamiania w komórkach nowotworowych ważnego genu p53. To właśnie dzięki jego aktywacji możliwe jest zainicjowanie w tych komórkach procesu apoptozy — czyli ich naturalnej autodestrukcji8,9.

Stosując 30 kapsułek (6 kaps. 5 x dziennie) BioMarine®570 przez miesiąc (odpowiada to 60 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli) uzyskano znaczący wzrost naturalnej i nabytej odporności organizmu (ryc. 3). Uzyskano poprawę potencjału bójczego neutrofili poprzez zwiększenie uwalniania reaktywnych form tlenu oraz fagocytozy w odpowiedzi na bakterie E.coli o 47 proc., zwiększenie aktywności komórek NK o 67 proc. oraz opsonin, w tym składowych układu dopełniacza (drogi klasycznej) o 16 proc. Dodatkowo BioMarine® silnie wpływa na polaryzację limfocytów helperowych CD4 do uwalniania cytokin typu Th1 i prozapalnych, takich jak TNF-α (o 26 proc.), IFN-γ (64 proc.) i IL-2 (316 proc.), a hamuje uwalnianie przeciwzapalnej IL-10 (45 proc.). Profil ten wzmacnia aktywność komórek cytotoksycznych CD8 i świadczy o polaryzacji komórek dziewiczych w kierunku Th1. O 20 proc. wzrosła obrona organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi (wzrosła pojemność antyoksydacyjna osocza).

Czym to zostało spowodowane? Odpowiedzią organizmu na zastosowanie BioMarine®. Organizm przebudował swoje struktury i znacząco zwiększył różnicowanie się komórek macierzystych w szpiku kostnym, czego konsekwencją była zwiększona produkcja między innymi limfocytów T, B, komórek NK oraz makrofagów i neutrofili, a także wzrost ich reaktywności w kierunku patogenu.

Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów w poszukiwaniu patogenów. Znajdując miejsce zagrożenia, wydzielają one interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Fizjologicznie aktywowane makrofagi i neutrofile eliminują patogeny. Wzrost produkcji TNF-α, uruchamia kaskadę reakcji doprowadzających do śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

Literatura — https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/nowotwory/

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze