MZ staje po stronie farmaceutów

Kontrowersyjne uwagi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty nie zostaną uwzględnione - czytamy w piśmie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski skierowanym do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.

"Uwaga dotycząca art. 36 ust. 1 nie może zostać uwzględniona – projektowana regulacja ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której osoby kierujące podmiotem gospodarczym, w którym farmaceuta wykonuje zawód, wpływają na decyzje podejmowane w zakresie opieki farmaceutycznej i udzielania usług farmaceutycznych" - podkreślił wiceminister zdrowia.

Zaznaczył również, że ograniczenie swobody decyzyjnej osób kierujących podmiotem gospodarczym znajduje uzasadnienie w zabezpieczeniu zdrowia i życia pacjenta, a sama opieka farmaceutyczna powinna być prowadzona wyłącznie w oparciu o względy merytoryczne i w oderwaniu od potrzeb gospodarczych tego podmiotu prowadzącego aptekę. Waldemar Kraska wskazał również, że analogiczne regulacje istnieją w innych zawodach zaufania publicznego i ograniczają one każdorazowo swobodę działalności gospodarczej.

"Proponowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zmiana sprowadza się w istocie do modyfikacji przepisu z wskazującego na powinność kierowania się przez aptekarza w sprawowaniu opieki farmaceutycznej i udzielaniu usług farmaceutycznych wyłącznie dobrem pacjenta, na taki, który wskazuje na powinność kierowania się względami dobra pacjenta „w pierwszej kolejności” - wskazał Waldemar Kraska.

Resort zdrowia wskazał również, że zmiana brzmienia art 36 ust. 1 na to zaproponowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii byłaby niekorzystna, gdyż byłoby bardzo trudno dowodzić, że miało miejsce uporczywe naruszenie autonomii decyzyjnej aptekarza przez podmiot prowadzący aptekę. W efekcie zdaniem MZ niezwykle trudne byłoby realne cofnięcie na takiej podstawie zezwolenia na prowadzenie apteki (zgodnie z projektowanym art. 103 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w związku z projektowanym art. 36).

To jednak nie wszystko, bowiem resort zdrowia odrzucił również uwagi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące ustalania godzin pracy apteki przez kierownika apteki.

"W ocenie projektodawcy zasadne jest przyznanie kierownikowi apteki uprawnienia do skrócenia godzin pracy apteki w sytuacji, w której z powodu niedoboru personelu nie jest możliwe wykonywanie pracy  w sposób zapewniający niezbędną jakość usług, która ma przełożenie na życie i zdrowie pacjentów" - ocenił wiceminister.

W ocenie Waldemara Kraski w praktyce jest to istotne z punktu widzenia sieci aptecznych, w których koordynacja w zakresie skracania godzin pracy byłaby trudna. Dlatego też - zdaniem MZ - to na kierowniku apteki, jako osobie najbardziej zorientowanej w sytuacji personalnej w aptece, powinien ten obowiązek spoczywać, a nie - jak proponowało MPiT - na podmiocie prowadzącym.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze