777 uwag do ustawy o zawodzie farmaceuty (LISTA WYBRANYCH UWAG)

Resort zdrowia opublikował na stronie Rządowego Centrum Legislacji raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Do projektu wpłynęło 777 uwag, które zajęły aż 523 strony.

Od początku ścieżki legislacyjnej projekt ustawy o zawodzie farmaceuty budził wiele emocji i często zarzucano mu wprowadzanie wielu kontrowersyjnych zapisów. Uwag do projektu, który ostatecznie został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, nie szczędziły również inne resorty. Przypomnijmy, że najwięcej kontrowersji budziła kwestia uniezależnienia kierowników aptek od poleceń służbowych właścicieli placówek - zapisy te kwestionował m.in. wiceminister Marcin Ociepa z resortu przedsiębiorczości i technologii.

Jakie inne uwagi dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty trafiły do resortu w trakcie konsultacji publicznych? Redakcja Pulsu Farmacji wybrała kilka uwag, które dotyczyły m.in. wymagań stawianych kierownikom aptek, czy kwestii dotyczących prowadzenia dokumentacji w aptekach.

"W kwestii ustawy o zawodzie farmaceuty nie zgadzam się z kwestią wprowadzenia obowiązkowej specjalizacji dla kierowników aptek. W ankiecie, którą przeprowadzała NIA 70 proc. farmaceutów było przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Dodatkowo specjalizacja jest kosztowna, a ponadto odbywa się w weekendy - większość farmaceutów w weekendy pracuje i musiałaby to robić kosztem pracy lub kosztem czasu dla rodziny"- oceniła jedna z osób uczestniczących w konsultacjach. Uwagę uznano za bezprzedmiotową, bowiem resort zdrowia wycofał się z tego pomysłu.

"Projekt budzi szereg poważnych zastrzeżeń co do zakresu przewidzianych w nim ograniczeń swobody działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących apteki. W naszej ocenie stwarza też zagrożenie dla prawidłowej konkurencji na rynku aptecznym - w związku z przyznaniem samorządowi aptekarskiemu daleko idących kompetencji do ingerowania w warunki prowadzenia działalności aptecznej. Doceniamy podjętą w projekcie próbę uregulowania kwestii opieki farmaceutycznej. Zwracamy jednak uwagę na jej niepełny, dysfunkcjonalny charakter i apelujemy o przeprowadzenie pogłębionych konsultacji publicznych angażujących wszystkie zainteresowane strony. W dyskusji powinni wziąć udział przedstawiciele pacjentów, środowisko lekarskie, przedstawicieli farmaceutów, podmiotów prowadzących apteki, techników farmaceutycznych i organizacji społecznych działających na rzecz poprawy wydolności polskiego systemu ochrony zdrowia - w celu wypracowania rozwiązań stwarzających pacjentom realne gwarancje odpowiedniej opieki, z poszanowaniem przysługującego im prawa do ochrony zdrowia oraz prywatności, a także w oparciu o najlepsze dostępne wzorce zagraniczne i z uwzględnieniem specyfiki polskiego otoczenia prawnego"- ocenił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie Farmacji Szpitalnej dodano przepis dotyczący norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.

"W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zostały pominięte normy zatrudniania farmaceutów w stosunku do ilości pacjentów w szpitalu. Należy podać minimalną ilość farmaceutów szpitalnych co zapewni wykonanie wszystkich wymienionych zadań dla farmaceuty szpitalnego w tej ustawie. Jeden albo dwóch farmaceutów zatrudnionych w szpitalu nie jest w stanie brać udziału w farmakoterapii, w analizach farmakoekonomicznych, w utrzymaniu budżetu na leki i wyroby medyczne, wykonywaniu żywienia do i pozajelitowego, przygotowywaniu cytostatyków i szeregu dodatkowych rzeczy, które są związane z organizacją w zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne oraz nadzór nad ich prawidłowym przechowywaniem na Oddziałach. Z moich bezpośrednio licznych kontroli wynika, że 80 proc. szpitali w Polsce ma za małe zatrudnienie w aptekach szpitalnych i w związku z tym nie ma prawidłowej kontroli i nadzoru nad gospodarką lekiem. Szpitale te bardzo często wpadają w zadłużenia. Ponadto należy podkreślić, że Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) w stosunku do zatrudnienia wydało w czerwcu 2019 alert wzywający rządy krajów europejskich do zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych"- argumentowała konieczność zmiany  dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze