Chrońmy antybiotyki! Chrońmy pacjentów!

Międzynarodowa Koalicja Organów Regulacyjnych ds. Leków (ICMRA) oraz Światowa Organizacja Zdrowia apelują o skoordynowane działania na rzecz ograniczenia zjawiska rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Szacuje się, że opieszałość lub brak działań w tym kierunku będą do 2050 roku kosztować życie nawet 10 mln pacjentów na całym świecie każdego roku.

Najnowszy raport OECD, opublikowany na początku listopada, nie pozostawia wątpliwości — pod względem liczby przepisywanych dawek antybiotyków na tysiąc pacjentów Polska plasuje się w niechlubnej czołówce, ustępując miejsca jedynie Grecji, Włochom, Korei i Luksemburgowi. Według danych OECD, tylko w 2017 roku lekarze zaordynowali Polakom ogółem 23,8 dawek (DDD) na tysiąc pacjentów, z czego 5,48 dawki stanowiły antybiotyki drugiej linii. To zdecydowanie więcej niż średnia OECD, wynosząca 18,3 dawki antybiotyków na tysiąc pacjentów (3,4 dawki w przypadku antybiotyków drugiej linii).

W Polsce prym pod względem dziennego zużycia antybiotyków wiedzie lecznictwo otwarte. W 2017 roku największe zużycie na tysiąc mieszkańców odnotowano w województwie łódzkim (30,58 DDD), a najniższe w opolskim (22,56 DDD). Dane te przekładają się na smutne statystyki — według informacji NFZ, spośród 20 709 pacjentów, hospitalizowanych w latach 2016-2018 (I półrocze), z powodu zakażenia bakteriami lekoopornymi zmarło 3603 pacjentów.

Kluczowe wyzwanie zdrowotne

W swoim stanowisku z lipca ICMRA wskazała, że antybiotykooporność to złożony, wielowymiarowy problem, wymagający skoordynowanych działań nie tylko ze strony decydentów zdrowia publicznego, ale również osób związanych ze zdrowiem zwierząt oraz ochroną środowiska.

Kluczowymi zadaniami w walce z antybiotykoopornością są m.in.: minimalizacja możliwości rozprzestrzeniania się oporności bakterii na antybiotyki i poprawa nadzoru w zakresie zapobiegania oraz kontroli zakażeń. Ponadto należy uznać za priorytetowe badania nad nowymi, alternatywnymi substancjami przeciwbakteryjnymi oraz testami diagnostycznymi, które umożliwiłyby m.in. na poziomie gabinetów lekarzy rodzinnych szybką ocenę konieczności zastosowania antybiotykoterapii.

Więcej na badania i rozwój

ICMRA wezwała również firmy z sektora farmaceutycznego do zwiększenia nakładów inwestycyjnych na badania i rozwój nowych antybiotyków. Zaapelowała też do środowiska naukowego o prowadzenie dalszych badań nad oceną różnorodnych aspektów antybiotykooporności, w tym również stały monitoring pojawiającej się oporności na środki antybakteryjne.

„W ostatnich dwudziestu latach wprowadzono jedynie dwa nowe antybiotyki i to o bardzo wąskich wskazaniach. Dlatego jedynym wyjściem jest racjonalna antybiotykoterapia i stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyści” — podkreślił dr Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze