NFZ chce centralnych zakupów leków

Przedstawiony do konsultacji projekt zmiany zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Dokument zakłada możliwość przeprowadzania wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Co w ocenie szefa NFZ dadzą wspólne postępowania przetargowe? Przede wszystkim pozwolą na bardziej racjonalne wydawanie środków publicznych na leki. Obecnie zdaniem Adama Niedzielskiego na rynku obserwowane są duże dysproporcje pomiędzy cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny.

"Planowane działania mają na celu realokację środków finansowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania na obszary terapeutyczne najbardziej tego wymagające. Należy w tym miejscu zauważyć, że znaczne zmiany, jakie zaszły w zakresie leków refundowanych w programach lekowych na przestrzeni ostatnich miesięcy, stąd sprostanie wyzwaniom jakie płyną z udostępnienia szeregu innowacyjnych technologii lekowych wymaga podjęcia konkretnych działa"- czytamy w uzasadnieniu do projektu zmiany zarządzenia.

NFZ przekonuje, że w ten sposób wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów oczekujących realnego dostępu do nowoczesnych technologii lekowych. Płatnik publiczny deklaruje więc podjęcie wyzwania przeprowadzenia wspólnych postępowań na zakup leków.

NFZ o zmianach na rynku leków refundowanych

Argumentując zasadność wprowadzanych zmian Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał na zachodzące na rynku leków zmiany związane z wprowadzaniem na wykazy nowych leków biorównoważnych i jednoczesnym zwiększaniem liczby pacjentów obejmowanych leczeniem.

"Objęcie refundacją kolejnych leków biopodobnych przyczyniło się do zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii w wielu schorzeniach. Rok 2019 był przełomowy jeśli chodzi o liczbę cząsteczek objętych refundacją przez Ministra Zdrowia"- wskazała centrala NFZ. Zdaniem urzędników największe zmiany dotyczyły m.in. leczenia raka piersi, raka płuca, raka jelita grubego, czy hematoonkologii (leczenie szpiczaka mnogiego, leczenie chłoniaków złośliwych).

Rozbieżności w cenach trafia pod lupę NFZ

Płatnik zaznaczył jednak, że raportowane przez świadczeniodawców dane pokazują duże rozbieżności w zakresie cen leków nabywanych przez szpitale, a posiadających dostępne na rynku odpowiedniki.

"W szczególności dotyczy to leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, gdzie NFZ refunduje 100 proc. poniesionych kosztów zakupu. Różnice w cenach niektórych substancji czynnych sięgają nawet kilkuset procent. Dlatego, aby w systemie opieki zdrowotnej nastąpiła równowaga pomiędzy dostępnością do terapii skutecznych i istniejących na rynku od wielu lat, a nowoczesnymi niezwykle drogimi lekami niezbędne jest szersze stosowanie odpowiedników leków oryginalnych. Leki te są równie skuteczne i bezpieczne w stosunku do leków referencyjnych, podlegają tej samej rygorystycznej kontroli procesów wytwarzania i nadzorowi w zakresie zapewnienia jakości, ale ich ceny są zdecydowanie niższe"- zapewnia płatnik. NFZ deklaruje jednocześnie, że w tym roku szczególnie przyjrzy się procesowi zakupów leków dokonywanych przez szpitale. Płatnik chce sprawdzić czy postępowania nie naruszają zasad uczciwej konkurencji.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze