KZA przeforsuje zmiany w wydawaniu rękojmi?

MAR/Life Science DZP

Rozpoczęty VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy budzi wiele emocji - nie tylko wśród uczestników, ale również u osób spoza samorządu zawodowego aptekarzy. Radcy prawni z kancelarii DZP w publikacji na łamach bloga praktyki LifeScience alarmują, że NRA będzie próbowała przyjąć w trakcie KZA uchwałę, która ograniczy konkurencję pomiędzy placówkami aptecznymi.

"W porządku obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, który ma się odbyć w najbliższy weekend (24-26 stycznia 2020 r.) znalazła się Uchwała w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest farmaceuta lub spółka farmaceutów. Wynika z niej, że farmaceuta lub spółka farmaceutów może prowadzić aptekę (co zresztą wprost wynika z Prawa farmaceutycznego) – ale wyłącznie na zasadach dyktowanych przez Izbę aptekarską"- alarmują Tomasz Kaczyński oraz Maria Kanak, radcy prawni DZP. Wskazują, że z treści uchwały, jaka ma ich zdaniem zostać przegłosowana przez delegatów, wynika, że w momencie, gdy farmaceuta lub jego spółka jest kontrolowana (nawet pośrednio) przez inny podmiot, posługuje się firmą (nazwą) innego podmiotu, zawarła umowę współpracy, patronacką, franczyzową, partnerską (przewidującą przykładowo działanie pod czyjąś firmą lub logo, udzielenie pełnomocnictwa, czynności HR, przekazywania danych, czy nakładanie kar umownych) lub też nie ma pełnej niezależności, wówczas farmaceuta narusza przepisy Kodeksu Etyki Aptekarza RP.

"Co ciekawe – zdaniem NRA aptekarz wówczas: nie działa zgodnie ze swym sumieniem i współczesną wiedzą medyczną (art. 3 ust. 1 Kodeksu Etyki); działa w sprzeczności ze swym zawodowym powołaniem (art. 2 ust. 2 Kodeksu Etyki); narusza dobre imię pozostałych członków zawodu (art. 15 Kodeksu Etyki) oraz zawiera z pracodawcą lub pracownikiem umowę niegwarantującą wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki"- punktują rady prawni.

Ich daniem efektem tej uchwały byłaby utrata rękojmi należytego prowadzenia apteki co w efekcie ma się wiązać nie tylko z niemożliwością potencjalnego otwarcia apteki, ale także utratą zezwolenia na prowadzenie apteki.

Samorząd aptekarski uzurpatorem?

Jak wskazują autorzy wpisu, samorząd ma mieć możliwość weryfikowania powyższych okoliczności przy okazji wyrażania stanowiska w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki.

"Wygląda więc na to, że izba zmierza w kierunku już wcześniej obranym – i piętnowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – ograniczania konkurencji na rynku aptecznym. Oczywistym wydaje się, że głównym celem przedmiotowej uchwały jest uzurpacja nowych uprawnień władczych nie tylko nad farmaceutami, ale też nad prowadzonymi przez nich aptekami, a w rezultacie ograniczenie konkurencji na rynku"- ocenia Tomasz Kaczyński.

Zdaniem radców pomimo decyzji wydawanych prze prezesa UOKiK, który nakazał samorządowi zaniechanie praktyk naruszających konkurencję samorząd aptekarski nadal podejmuje działania, które mogą naruszać art. 6 lub art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Co może oznaczać złamanie zapisów antymonopolowych?

" (...) obecnie odpowiedzialność z tytułu zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję (art. 6 ww. ustawy), a takie potencjalnie wykreuje przyjęta uchwała, ponosi nie tylko przedsiębiorca (samorząd zawodowy), ale również osoba nim zarządzająca. W praktyce funkcjonowania samorządu aptekarskiego taką odpowiedzialność ponosić będą to co najmniej członkowie Rady NIA. Nie można jednak wykluczyć również osobistej odpowiedzialności delegatów uczestniczących w podjęciu uchwały (głosujących „za”). Taka odpowiedzialność związana jest z karą, której maksymalną wysokość ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów określa na 2 mln zł"- czytamy w publikacji.

Tajemnicza uchwała

Uchwała, o której piszą radcy DZP, nie znalazła się nigdzie w oficjalnych dokumentach upublicznionych przed Krajowym Zjazdem Aptekarzy. Pamiętajmy jednak, że część z projektów uchwał zaprojektowana przez NRA bądź samych delegatów, zgłoszona zostanie dopiero w trakcie obrad.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze