GUS: Przemysł farmaceutyczny liderem we wdrażaniu innowacji w Polsce

Produkcja wyrobów farmaceutycznych jest najbardziej innowacyjną branżą w Polsce - wynika z opublikowanych przez GUS badań dotyczących działalności innowacyjnej prowadzonej w latach 2016-2018 przez przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe.

Zgodnie z przyjętą w badaniu GUS definicją, przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesów biznesowych to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie wprowadziło na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesów biznesowych (nowy lub ulepszony produkt bądź nowy lub ulepszony proces biznesowy).

W analizowanym okresie najwięcej, bo aż 52 proc. przedsiębiorstw innowacyjnych stanowili wytwórcy wyrobów farmaceutycznych, którzy wyprzedzili producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (51,6 proc).

"Analiza GUS potwierdza, że krajowy przemysł farmaceutyczny jest branżą strategiczną dla poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki" – podkreśla Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF), komentując wyniki badania.

Bariery w finansowaniu innowacji

Z badania GUS wynika, że głównym źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną były środki własne, które w przedsiębiorstwach przemysłowych stanowiły w 2018 r. 75,5 proc. wszystkich poniesionych na ten cel nakładów. Wśród przedsiębiorstw przemysłowych najwięcej respondentów wskazało, że „bardzo ważnym” czynnikiem, mającym znaczenie dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności innowacyjnej lub utrudniającym jej prowadzenie były zbyt wysokie koszty działalności innowacyjnej (15,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 10,9 proc. usługowych). Na drugim miejscu znalazł się brak pracowników o odpowiednich umiejętnościach (był to "bardzo ważny" czynnik odpowiednio dla 13,0 proc. i 10,3 proc. przedsiębiorstw).

Komentując ten fragment raportu, Krzysztof Kopeć zwraca uwagę na barierę w rozwoju branży, jaką są ograniczone środki na inwestycje będące skutkiem spadku rentowności. "W sytuacji ciągłej presji na obniżki cen krajowych leków i wzrostu kosztów ich wytwarzania decyzje inwestycyjne w obszarze badań i rozwoju (B+R) stają się coraz trudniejsze. Poziom cen leków i co za tym przychodów branży jest bowiem silnie skorelowany z poziomem nakładów na B+R" – podkreśla prezes PZPPF.

Więcej innowacji procesów biznesowych niż innowacji produktowych

Przemysł farmaceutyczny znalazł się też na pierwszym miejscu (47,2 proc.) we wprowadzaniu innowacji produktowych. Drugie miejsce zajęła produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (45,1 proc.). Jednak wyniki dla całego przemysłu i usług pokazały, że udział tych innowacji był niższy w stosunku do innowacji procesów biznesowych.

Zgodnie z przyjętą w badaniu definicją, innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Może być wynikiem nowej wiedzy lub technologii bądź nowych zastosowań albo kombinacji istniejącej wiedzy i technologii.

Natomiast do innowacji procesów biznesowych zalicza się nowe lub ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w działalności usługowej lub na zmianach w zakresie procedur i technik wykorzystywanych do świadczenia usług. Do innowacji procesów biznesowych zalicza się również nowe metody organizacyjne, takie jak: zasady działania wewnątrz przedsiębiorstwa lub w relacji z otoczeniem, podziału zadań, uprawnień decyzyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi oraz metody marketingowe w zakresie wizualizacji opakowań, kształtowania cen, technik promocji, lokowania produktu lub usług posprzedażowych. 

"W przypadku krajowych producentów innowacje produktowe i procesowe służą polskim pacjentom. Zwiększają dostępność terapii, bezpieczeństwo i efektywność stosowania leków oraz ograniczają skutki uboczne. Są to m.in. nowe składniki leków przyspieszające rozpuszczanie substancji czynnej lub maskujące jej smak, nowe formy podania, np. tabletki do żucia, przypoliczkowe, przezskórne, o przedłużonym uwalnianiu oraz produkty „combo” będące kombinacją substancji leczniczych. Natomiast dynamiczny rozwój sektora biotechnologicznego prowadzi do wprowadzania na rynek konkurujących cenowo leków biologicznych, które dzięki temu powinny stawać się coraz bardziej dostępne i z programów lekowych przechodzić do refundacji aptecznej" – wymienia Krzysztof Kopeć.

Cała analiza GUS "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018" dostępna TUTAJ >>>. 

POLECAMY TAKŻE: Jakie rozwiązania zapewnią bezpieczeństwo lekowe i innowacyjność terapii? [RELACJA z konferencji "Polityka Lekowa - Jak zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo lekowe kraju]

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze