Opinie

Spot zrealizowany wspólnie z Fundacją Aflofarm to przykład niedostrzegania...    2019-04-29

Ewa Borek: Roli farmaceutów nie można ograniczać do poradnictwa w aptekach    2019-04-29

Apteki gotowe do realizacji dyrektywy fałszywkowej    2019-02-08

ZPA PharmaNET: Aptekom grożą horrendalne kary za niesprawny system    2019-01-15

Krzysztof Kopeć: Podsumowanie 2018 roku w polskiej branży farmaceutycznej    2019-01-02

Pracodawcy i przedsiębiorcy: Umowy franczyzy są legalne    2018-08-24

Pacjenci o projekcie listy refundacyjnej: Brak rozwiązań terapeutycznych dla...    2018-08-24

NIA przestrzega farmaceutów przed umowami franczyzowymi    2018-08-23

NRL krytycznie o rozporządzeniu w sprawie recept    2018-08-13

Roche Polska krytycznie o zarządzeniu NFZ w zakresie programów lekowych    2018-08-09

Organizacje pacjenckie: Prezes NFZ ograniczy pacjentkom z rakiem piersi dostęp...    2018-08-06

Rzecznik Praw Pacjenta pozytywnie o „Polityce Lekowej”    2018-08-01

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków za wysyłkową sprzedażą leków Rx    2018-07-31

ZZPF: Szczepienia w aptekach to międzynarodowy standard    2018-07-30

NIA: „Polityka Lekowa” pomija kilka ważnych kwestii    2018-07-30

Marek Tomków, wiceprezes NRA do ZPA PharmaNET: Przestańcie opowiadać bajki    2018-07-27

PZPPF zgłasza uwagi do polityki lekowej państwa    2018-07-25

Przedsiębiorcy jednym głosem za wysyłkową sprzedażą leków Rx    2018-07-24

POLMED krytycznie o centralnych zakupach    2018-07-23

PZPPF: Centralne przetargi na leki zmonopolizują rynek    2018-07-23

Wyzwania 
dla biotechnologii    2018-07-02